Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » Doporučené postupy » Doporučení + komentář týkající se postupu při...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Doporučení + komentář týkající se postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy

Doporučení týkající se postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy typu KPC* ve zdravotnických zařízeních Polska + Komentář k polskému doporučení postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy typu KPC* ve zdravotnických zařízeních


 

Doporučení týkající se postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy. Doporučení týkající se postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy. (39,88 KB)

 

Komentář k doporučení postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy. Komentář k doporučení postupu při výskytu kmenů Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy. (494,46 KB)

 

 

 

Nahoru