Home » Aktuality » Evropský průzkum zdravotního stavu – EHES » Vybrané výsledky studie EHES 2014
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vybrané výsledky studie EHES 2014

ehes.png Celonárodní šetření EHES se uskutečnilo v návaznosti na dotazníkové šetření o zdraví EHIS, od 15. června 2014 do 28. února 2015. Respondentům EHIS ve věku 25–64 let bylo po vyplnění dotazníku nabídnuto lékařské vyšetření. V rámci lékařského vyšetření, byly změřeny antropometrické parametry (výška, hmotnost, obvod pasu), krevní tlak, z odběru krve byly provedeny analýzy glykovaného hemoglobinu (HbA1c), celkového cholesterolu a HDL-cholesterolu. Šetření EHES je zaměřené především na rizikové faktory, které se podílí na vzniku kardiovaskulárních onemocnění, která způsobují téměř polovinu všech úmrtí a jsou jednou z hlavních příčin předčasné úmrtmosti. EHES významně doplňuje šetření EHIS, objektivizuje a validuje respondenty subjektivně sdělená data o zdravotním stavu v rámci dotazníkového šetření.


  • Dne 26. 10. 2016 proběhl v prostorách Lékařského domu odborný seminář věnovaný Výběrovému šetření o zdraví 2014. Seminář byl organizován Ústavem zdravotnických informací a statistiky a Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP. Sdělení prezentovaná na semináři, včetně vybraných výsledků studie EHES, lze nalézt zde

Nahoru