SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2008 » Očekávané výsledky EHK-552 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-552 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána  dne 5.11.2007.  Termín oznámení výsledků dne 26.11.2007 V zásilce expedováno 114 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


Vzorek 1

Určit signifikantního patogena.
Clostridium difficile
Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A. Escherichia coli, Enterococcus faecalis B. Clostridium difficile,Escherichia coli, Enterococcus faecalis
A. Columbia agar, aerobně, 36°C, 18h, C. difficile neroste.
B. Columbia agar, anaerobně, 36°C, 48h, C. difficile označeno šipkou.


 

Vzorek 2

Izolát z krve od pacienta po operaci chlopenní náhrady.
Staphylococcus epidermidis


A. Staphylococcus epidermidis
A. Columbia agar, aerobně, 36°C, 18h.


 

Vzorek 3

Stolice od 45 letého pacienta s dyspepsií a řídkou stolicí.
Signifikantní bakteriální patogen nepřítomen

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A. Escherichia coli, Enterococcus faecalis.
A. Columbia agar, aerobně, 36°C, 18h.


 

Vzorek 4

Izolát z bronchoalveolární laváže od pacienta z ARO.
Pseudomonas aeruginosa
Určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: amikacin (AMK), kolistin (COL), imipenem (IMP)/meropenem (MEM)*.


A. Pseudomonas aeruginosa B. Pseudomonas aeruginosa
A. Columbia agar, aerobně, 36°C, 18h.
B. MH agar, aerobně, 36°C, 18h, a) amikacin, b) kolistin, c) imipenem, d) meropenem. 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 18h, aerobně):
AMK(30μg): 6 - 6 mm; COL(10μg): 12 - 14 mm; IMP(10μg): 6 - 7 mm; MEM(10μg): 6 - 6 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
AMK: >32 - >32 mg/l;  COL: 0,5 - 0,5 mg/l; IMP: 32 - >32 mg/l;  MEM: >32 - >32 mg/l.

*Zkratky antibiotik, viz EARSS Manual 2005
http://www.rivm.nl/earss/Images/Earss%20manual2005_tcm61-21261.pdf)

Kmen je citlivý ke kolistinu a rezistentní k amikacinu a karbapenemům (imipenemu, meropenemu).


 

Vzorek 5

Haemophilus influenzae

vyšetřit citlivost k antibiotikům: ampicilin (AMP); tetracyklin (TCY); ko-trimoxazol (SXT)*.


A. Haemophilus influenzae B. Haemophilus influenzae

A. LEV agar, aerobně, 36°C, 18h.
B. HTM agar+HTM suplement, 5% CO2, 18h, a) ampicilin, b) tetracyklin, c) ko-trimoxazol.

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, 3 měření, HTM agar+HTM suplement, 5% CO2, 36oC, 18h ):
AMP(10μg): 26 – 27 mm; TCY(30μg): 29 – 29 mm; SXT(25μg): 29 – 29 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (agarová diluční metoda, 3 měření, HTM agar+HTM suplement, aerobně, 36oC, 20h ):
AMP: 0,25 - 0,25 mg/l; TCY: 0,5 - 0,5 mg/l; SXT: 0,5 - 0,5 mg/l.

*Zkratky antibiotik, viz EARSS Manual 2005
(http://www.rivm.nl/earss/Images/Earss%20manual2005_tcm61-21261.pdf)

Kmen je citlivý k ampicilinu, tetracyklinu i ke ko-trimoxazolu. 

Rozbor bude uveden ve Zprávách CEM ne dříve než v dubnu,  2008

Nahoru