Home » Mezilaboratorní porovnávání
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Mezilaboratorní porovnávání

Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti je společné pracoviště akreditované ČIA, které zajišťuje organizování programů zkoušení způsobilosti laboratoří (PZZ) v oblastech

  • analýz vod a odběrů pitných vod a vod ke koupání
  • analýz venkovního, vnitřního a pracovního ovzduší
  • genetické toxikologie
  • lékařské mikrobiologie

Bližší informace o pořádaných PZZ jsou uvedeny na stránkách pracovišť pro jednotlivé typy analýz (vodovzduší nebo mikrobilogické laboratoře).

Plán programů zkoušení způsobilosti (PT) na rok 2022 - pracoviště 1 (ovzduší, voda a genetická toxikologie) Plán programů zkoušení způsobilosti (PT) na rok 2022 - pracoviště 1 (ovzduší, voda a genetická toxikologie) (174,27 KB)

Nabídka EHK 2022 - pracoviště 2 (lékařská mikrobiologie)

Dotazník spokojenosti s našimi programy způsobilosti v oblastech ovzduší, vody a genetické toxikologie

Stížnosti a námitky k proběhlému kolu PT/EHK (organizaci, průběhu nebo vyhodnocení) mohou účastníci podávat k jednotlivým koordinátorům dle  Reklamačního řádu

u. S připomínkami, podněty k zlepšení či jakýmikoli dalšími dotazy se neváhejte obrátit na příslušné koordinátory.

Novinky v sekci

 

Nahoru