Home » Aktuality » Evropská cena protidrogové prevence 2016 -...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Evropská cena protidrogové prevence 2016 - Výzva k předkládání projektů

Inovativní přístup mladých k protidrogové prevenci


Organizace Pompidou vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v rámci soutěže Evropské ceny protidrogové prevence 2016. Cena je udělována každé dva roky za inovativní projekty protidrogové prevence vytvořené aktivními mladými lidmi.

 Jak se ucházet o cenu?

Po důkladném prostudování pravidel je třeba si stáhnout elektronickou přihlášku a vyplnit ji v anglickém nebo francouzském jazyce. Přihlášku je třeba následně elektronicky zaslat na mailovou adresu Pompidou.preventionprize@coe_int.
Uzávěrka soutěže je 31. července 2016.
Do projektů z oblasti kvalitní protidrogové prevence musí být plně zapojeni mladí lidé (ve věku do 25 let). Projekty by měly v současnosti probíhat nebo být nedávno ukončené.


Cílem soutěže je zvyšování povědomí o důležitosti aktivní účasti mladých při snižování škod způsobených drogami a vytváření zdravější společnosti v celé Evropě. Prostřednictvím ceny jsou vyhledávány kvalitní, inovativní projekty protidrogové prevence. 

Cenu získají 3 projekty, které v průběhu slavnostního udělování ceny obdrží kromě diplomu také finanční odměnu ve výši 5 000, - Euro, určenou pro další rozvoj a pokračování činnosti v oblasti protidrogové prevence. Předešlým vítězům pomohlo ocenění dosáhnout větší uznání za jejich práci.

Podrobnosti ohledně soutěže:

http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Initiatives/PreventionPrize/news/default_en.asp

Nahoru