Home » Aktuality » Evropský vakcinační týden 2009
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Evropský vakcinační týden 2009


Světová zdravotnická organizace vyhlásila týden od 20. dubna 2009 za  „Evropský vakcinační týden“. Pod záštitou ministryně zdravotnictví a spolupořádaný Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky se konal 15. dubna Mezinárodní seminář k významu očkování. Na semináři vystoupili zástupci Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu - RNDr. Alena Palečková a MUDr. Pavel Sušický, ministryně zdravotnictví Ing. arch. Daniela Filipiová, náměstek ministryně zdravotnictví a hlavní hygienik MUDr. MichaelVít, PhD., zástupci Světové zdravotnické organizace - MUDr. Alena Šteflová, PhD., ředitelka Kanceláře SZO v Praze, MUDr. Nata Menabde, PhD., zástupkyně ředitele Regionální úřadovny SZO pro Evropu, MUDr. Zsuzsanna Jakab - ředitelka Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, Prof. MUDr.  Albert Osterhaus, PhD. - ředitel virologického oddělení Lékařského centra Erasmus Universitní nemocnice v Rotterdamu, Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. PhD.- předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

 

      Prezentována a diskutována byla témata:

   

      Aktuální pozice SZO k vakcinaci v Evropě.

      Infekční nemoci v Evropě: fakta, strategie a výzvy.

      Historie a současnost prevence infekčních onemocnění v České republice.

      Další chřipková pandemie je nevyhnutelná.

      Trendy a očekávané změny v očkování v České republice.

 

 

Cílem Evropského vakcinačního týdne je zvýšení povědomí veřejnosti o důležitosti očkování dětí i dospělých.

Nahoru