SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Expertní pravidla a očekávané fenotypy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Expertní pravidla a očekávané fenotypy

Expertní pravidla EUCAST je tabulkově uspořádaná sbírka odborných znalostí o přirozené rezistenci a vyjímečných fenotypech rezistence.


Expertní pravidla  EUCAST jsou souhrnem odborných znalostí o interpretačních pravidlech, očekávaných rezistentních fenotypech a očekávaných citlivých fenotypech, která mohou být použita při testování citlivosti na antimikrobní přípravky s cílem omezit počet vyšetření citlivosti, snížit počet chyb a přijmout příslušná doporučení pro hlášení konkrétní rezistence.

Pravidla jsou odstupňovaná jako A, B a C:

A: Pro toto pravidlo existují přesvědčivé klinické důkazy, tzn., že jeho používání pravděpodobně zlepší péči o pacienty.

B: Důkazy jsou slabé nebo jsou založeny pouze na několika kazuistikách nebo na experimentálních údajích.

C: Neexistují žádné klinické důkazy, ale mikrobiologické údaje in vitro naznačují, že by se toto pravidlo mělo použít.

 

 

Pro otázky a komentáře týkající se EUCAST expert rules and intrinsic resistance použijte EUCAST subject related contact form.


 

Revize Expertních pravidel proběhla v roce 2019. Po revizi a veřejných konzultacích jsou revidovaná pravidla nyní zveřejněna jako samostatné dokumenty, z nichž každý odpovídá příslušné tabulce v Tabulkách breakpointů. U druhů kde není odkaz na příslušný dokument odborná pravidla chybí. Dokumenty mohou být aktualizovány samostatně, proto datum vydání  jednotlivých dokumentů může být odlišné.

 

Enterobacterales Enterobacterales (67.75 KB), (červen 2019, typografická korekce říjen 2021)

(Salmonella spp. Salmonella spp.) (49.52 KB) (červen, 2019)

Pseudomonas aeruginosa

Stenotrophomonas maltophilia

Acinetobacter spp.

Staphylococcus spp. Staphylococcus spp. (68.67 KB)  (Červen, 2019)

Enterococcus spp. Enterococcus spp. (58.45 KB) (Červen, 2019, oprava únor 2020)

Streptococcus A, B, C and G Streptococcus A, B, C and G (54.08 KB), (Červen, 2019)

Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae (52.23 KB)  (Červen, 2019)

Skupina viridujících streptokoků Skupina viridujících streptokoků (54.08 KB)  (Červen, 2019)

Haemophilus influenzae Haemophilus influenzae (42.57 KB)  (Červen, 2019)

Moraxella catarrhalis Moraxella catarrhalis (38.81 KB)  (Červen, 2019)

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

Anaeroby, grampozitivní

Clostridium difficile

Anaeroby, gramnegativní

Helicobacter pylorii

Listeria monocytogenes

Pasteurella multocida

Campylobacter jejuni a C.coli Campylobacter jejuni a C.coli (28.83 KB)  (Červen, 2019)

Corynebacterium spp. Corynebacterium spp. (37.80 KB)  (Červen, 2019)

Aerococcus sanguinicola a urinae

Kingella kingae

Aeromonas spp.

Mycobacterium spp.

 

Pravidla pro Stenotrophomonas maltophilia a Burholderia cepacia complex, viz Guidance documents (český překlad, viz Metodické pokyny pro vyšetřování citlivosti)

 

 

 

Nahoru