Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro streptokokové... » Doporučené postupy » Formulář GAS
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Formulář GAS

Formulář na surveillance invazivních onemocnění způsobených Streptococcus pyogenes


NRL pro streptokokové nákazy

Surveillance závažných onemocnění působených Streptococcus pyogenes

 

Prosíme, vyplňte tento formulář a zároveň zašlete na adresu uvedenou na konci formuláře. Prázdné formuláře (i pro zaslání e-mailem) jsou k dispozici v NRL pro streptokokové nákazy 

MUDr. Jana Kozáková, tel: 26708-2260, e-mail: jkozakova@szu_cz

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Formular_GAS.doc Formular_GAS.doc (30,00 KB)

Nahoru