Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro streptokokové... » Formulář IPO
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Formulář IPO

Formulář na surveillance invazivních onemocnění způsobených Streptococcus pneumoniae


NRL pro streptokokové nákazy

Surveillance závažných onemocnění působených Streptococcus pneumoniae

Prosíme, vyplňte tento formulář a zároveň zašlete na adresu uvedenou na konci formuláře. Prázdné formuláře (i pro zaslání e-mailem) jsou k dispozici v NRL pro streptokokové nákazy (MUDr. Jana Kozáková, tel: 26708-2260, e-mail: jana.kozakova@szu_cz)

Děkujeme za Vaši spolupráci.

2019_Formular_IPO.doc 2019_Formular_IPO.doc

Nahoru