SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro streptokokové... » Formulář IPO
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Formulář IPO

Formulář na surveillance invazivních onemocnění způsobených Streptococcus pneumoniae


NRL pro streptokokové nákazy

Surveillance závažných onemocnění působených Streptococcus pneumoniae

Prosíme, vyplňte tento formulář a zároveň zašlete na adresu uvedenou na konci formuláře. Prázdné formuláře (i pro zaslání e-mailem) jsou k dispozici v NRL pro streptokokové nákazy (MUDr. Jana Kozáková, tel: 26708-2260, e-mail: jana.kozakova@szu_cz)

Děkujeme za Vaši spolupráci.

2019_Formular_IPO.doc 2019_Formular_IPO.doc

Nahoru