SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Vzdělávání » Materiály ze seminářů » Hygiena životního prostředí » Humánní biomonitoring
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Humánní biomonitoring

Dne 23. listopadu 2011 se konal na SZÚ konzultační den s názvem „Humánní biomonitoring – současný stav a perspektivy“, který byl zaměřen na význam biomonitoringu a jeho začlenění do hodnocení expozice a rizika, jeho současný stav u nás a na jeho rozvoj ve světě v rámci projektů EU.


Současný stav biologického monitorování u nás a ve světě (úvod) (Milena Černá) Současný stav biologického monitorování u nás a ve světě (úvod) (Milena Černá)

Harmonizace biomonitoringu v rámci států EU (projekt COPHES/DEMOCOPHES) – současný stav řešení projektů (Milena Černá, Andrea Krsková) Harmonizace biomonitoringu v rámci států EU (projekt COPHES/DEMOCOPHES) – současný stav řešení projektů (Milena Černá, Andrea Krsková)

DEMOCOPHES – nábor účastníků a vyplňování dotazníku – praktické zkušenosti (Dana Fragnerová) DEMOCOPHES – nábor účastníků a vyplňování dotazníku – praktické zkušenosti (Dana Fragnerová)

Zajištění správnosti výsledků stanovení stopových prvků (Věra Spěváčková, Mája Čejchanová, Lucie Kašparová, Kateřina Wranová) Zajištění správnosti výsledků stanovení stopových prvků (Věra Spěváčková, Mája Čejchanová, Lucie Kašparová, Kateřina Wranová)

Zajištění správnosti výsledků analýzy kotininu a kreatininu (Šárka Dušková, Ilona Šperlingová, Ludmila Dabrowská, Monika Tvrdíková, Michaela Šubrtová) Zajištění správnosti výsledků analýzy kotininu a kreatininu (Šárka Dušková, Ilona Šperlingová, Ludmila Dabrowská, Monika Tvrdíková, Michaela Šubrtová)

Analýza metabolitů ftalátů – vývoj metody, zajištění správnosti výsledků (Karel Vrbík, Ivana Bartoňová) Analýza metabolitů ftalátů – vývoj metody, zajištění správnosti výsledků (Karel Vrbík, Ivana Bartoňová)

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace (Andrea Krsková) Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace (Andrea Krsková)

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) – srovnání s výsledky MZSO (Andrea Krsková, Milena Černá) Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) – srovnání s výsledky MZSO (Andrea Krsková, Milena Černá)

Využití in vitro testu genotoxicity v biologickém monitoringu a pro hodnocení bezpečnosti chemických látek (Danuše Očadlíková) Využití in vitro testu genotoxicity v biologickém monitoringu a pro hodnocení bezpečnosti chemických látek (Danuše Očadlíková)

Předpokládaný vývoj humánního biomonitoringu v budoucnosti (Milena Černá, Andrea Krsková) Předpokládaný vývoj humánního biomonitoringu v budoucnosti (Milena Černá, Andrea Krsková)

Nahoru