Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví » Program Škola podporující zdraví » Hygienický občasník
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hygienický občasník


Cílem všech pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení, rodičů či zdravotníků a samozřejmě zřizovatelů těchto zařízení je vytvořit pro děti a žáky podpůrné, zdravé a bezpečné školní prostředí. Dětský organizmus je totiž oproti dospělému vnímavější a má zranitelnější obranné mechanizmy. Z tohoto důvodu je nutné věnovat pozornost všem aspektům školního prostředí, které by mohly na vyvíjející se dětský organizmus působit negativně.

Hygienický občasník, který pro Vás připravuje Mgr. Ivana Lukašíková, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, KHS Zlínského kraje, se bude věnovat různým tématům z oblasti ochrany veřejného zdraví. Doufáme, že  jejich obsah bude užitečným pomocníkem při naplňování tohoto nelehkého úkolů.

 Hygienický občasník č. 1/2014  - Časté hygienické nedostatky v prostředí škol

 Hygienický občasník č. 2/2014  - Osobní hygiena v prostředí škol

Hygienický občasník č. 1/2015    -  Výskyt jedovatých rostlin na školních zahradách

Hygienický občasník č. 2/2015    -  Školní nábytek z pohledu zdraví k tomuto vydání občasníku doporučujeme věnovat pozornost také plakátu, který k tematice správného sezení vydal SZÚ Jak na správné sezení

Nahoru