Home

Aktuality


‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Následující   ››

Evropská cena protidrogové prevence 2016 - Výzva k předkládání projektů

Inovativní přístup mladých k protidrogové prevenci


 

Celorepubliková výzva PARKY V POHYBU


 

Solme s rozumem – Výzva Hlavního hygienika ČR


 

Rádce školní jídelny díl 1., díl 2.

Státní zdravotní ústav vydal publikaci s přesným popisem Nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši. Nyní doplňujeme Rádce školní jídelny 2 - Objektivní vedení spotřebního koše


 

Vyhlášení soutěže mladých pracovníků „O cenu SZÚ“ 2015


 

Tisková konference k Evropskému týdnu testování na HIV


 

Světový den diabetu - pozvánka na 11. listopadu

V rámci Pochodu proti diabetu, který se koná 11. listopadu v Praze na Karlově náměstí, připravil Státní zdravotní ústav spolu s partnery pro veřejnost doprovodné aktivity, které mají upozornit na význam zdravého životního stylu v prevenci diabetu. Pro návštěvníky bude od 10:30 do 17:30 na Karlově náměstí připraven stan s bohatým programem.  


 

14. listopad - Světový den diabetu


 

16. 10. Mezinárodní den výživy

Vaše zdraví začíná ve vašem nákupním košíku...


 

Pochodem proti Alzheimerově chorobě!


 

Světový den Alzheimerovy choroby – Pochodem proti Alzheimerově chorobě! 21. 9. 2015


 

HIV/AIDS poradna nově v Brně

Státní zdravotní ústav letos rozšiřuje síť HIV/AIDS poraden v ČR. Od 1. srpna 2015 přibyde ke stávajícím poradnám v Praze, Jihlavě a Hodoníně také dlouho očekávaná poradna v Brně.


 

Jak se v Česku učí o HIV?

Co vědí čeští žáci o HIV? Jaké jsou jejich postoje? V jakých předmětech se s infekcí HIV setkávají? Jaká zlepšení by při výuce učitelé uvítali? Na tyto otázky jsme hledali odpověď v dotazníkovém šetření vedeném Státním zdravotním ústavem v první polovině roku 2015. Dotazníkové šetření k realizaci výuky problematiky HIV/AIDS na základních školách a víceletých gymnáziích poskytlo vstupní zhodnocení znalostí 1 627 žáků o problematice HIV/AIDS, jejich postojů vůči HIV pozitivním a jejich informační zdroje.


 

Ročenka Národního programu HIV/AIDS v ČR 2013–2014

Minulý týden byla hlavnímu hygienikovi předložena Ročenka Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR pro období 2013–2014, která vznikala v průběhu letošního roku. Při její tvorbě bylo naším cílem poskytnout přehledné a ucelené informace vztahující se k problematice HIV/AIDS v České republice. Ročenka se skládá ze tří následujících částí:


 

Užívání tabáku a alkoholu v České republice


 
‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Následující   ››