SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

Výrazně méně topíte a zároveň i méně větráte, aby neunikalo teplo? Pozor na možné množení plísní a bakterií!

Zdražování energií si vynucuje úspory. S nimi souvisí i  změna právních předpisů  ohledně minimálních vnitřních teplot pro různé provozy. Nejen tato úprava,  ale i obava z vysokých nákladů, nutí mnohé z nás zásadně měnit zvyklosti týkající se teplotního komfortu. Příliš radikální snížení vnitřní teploty a omezení větrání však pomáhají vzniku nežádoucích plísní. Stejně tak málo ohřátá teplá voda na potřeby sprchování či koupání nahrává množení nebezpečných bakterií. Vliv snížení teplot na vnitřní prostředí staveb a zdraví lidí v nich tak může být značný. 


 

Zprávy CEM 09 - září 2022


 

Světový den dětské obrny 24. října

Dne 24. října se jako každý rok připomínáme Světový den dětské obrny. Díky očkování se v zemích EU posledních 20 let dětská obrna nevyskytuje, ale nedávný vývoj ukazuje, že dětská obrna zůstává mezinárodní zdravotní hrozbou.


 

Zveme vás na 18. ročník předávání ocenění Podnik podporující zdraví

Každoročně, od roku 2005, hlavní hygienik České republiky vyhlašuje soutěž Podnik podporující zdraví. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajišťuje Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Hlavním cílem je ocenit ty podniky, pro které se podpora zdraví stala nedílnou součástí každodenního pracovního života, a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Při letošním 18. ročníku budou oceněny nejen podniky, které se do soutěže zapojily poprvé, ale také podniky, které obhajují tituly z předešlých let. Zástupci společností si ocenění převezmou 25. 10. 2022 v 13:00 v prostorech Kaiserštejnského paláce na Malé Straně v Praze. Ak ci zahájí ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. a ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.  


 

Vzpomínka na doc. MUDr. Josefa Pečenku, DrSc.

Dne 4. října 2022 uplynulo 100 let od narození doc. MUDr. Josefa Pečenky, DrSc. Chtěli bychom připomenout jeho zásluhy o vědní obory epidemiologii a mikrobiologii.


 

Nárůst případů záškrtu vyvolaného Corynebacterium diphtheriae mezi migranty v Evropě

Rychlé hodnocení rizik ECDC, publikováno 6.10.2022.


 

Podpis memoranda odstartoval spolupráci SZÚ a UNICEF

Státnímu zdravotnímu ústavu se otevírá další možnost mezinárodní spolupráce na poli podpory a ochrany veřejného zdraví, zejména se zacílením na zdravý životní styl a primární prevenci nemocí infekčních i neinfekčních. „Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR začínáme spolupracovat s fondem UNICEF, a to v rámci témat prevence, tak jak jsou definována i Světovou zdravotnickou organizací (WHO).


 

Antibiotická rezistence v ČR? Máme ještě značné rezervy, shodují se lékaři

Stále vyšší odolnost bakterií na účinky antibiotik má u nás na svědomí více obětí než dopravní nehody. Statistiky dále říkají, že v roce 2019 zemřelo po celém světě 1,27 milionu lidí v důsledku nákazy bakteriemi rezistentními na antibiotika. Umírají na ni i lidé s přidruženými infekcemi po úrazech nebo infarktu. Průzkumy ukazují, že tento negativní trend může zvrátit edukace laické i odborné veřejnosti.


 

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí - zpráva za rok 2021

V české a anglické verzi zveřejňujeme pravidelnou výroční zprávu Systému monitorování, která přináší informace za rok 2021 o expozici toxickým látkám z ovzduší v různých typech městského prostředí, kvalitě pitné vody z veřejných vodovodů a rekreačních vod, obsahu chemických látek ve spotřebním koši potravin a zdravotních rizicích vyplývajících z dietární expozice, nebo o koncentracích vybraných látek v mateřském mléku českých žen. Publikována jsou také zajímavá data z výběrového šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR. 


 

VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ 2023 – 2025

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů v letech 2023-2025 byl nyní zveřejněn. Celý materiál je k dispozici pro veřejnost.


 

Nízká hladina vitaminu D zvyšuje pravděpodobnost demence

Nástup demence může být opožděn nebo může i zabránit, pokud lidé mají dostatek vitamin D. Naznačuje to nová studie. Studie zveřejnil v dubnu 2022 online časopis The American Journal of Clinical Nutrition . 


 

Podpis Memoranda o prohloubení spolupráce mezi FNKV, 3. LF UK a SZÚ

4. 10. 2022 se na půdě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady setkali vědci a představitelé Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV), 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK) a Státního zdravotního ústavu (SZÚ), aby slavnostně podepsali „Memorandum o prohloubení spolupráce  v oblasti vědy" mezi těmito třemi institucemi. Součástí setkání byla i prezentace unikátních projektů na kterých už odborníci spolupracují. Cílem Memoranda je podpora špičkového výzkumu a tím zlepšení osudů pacientů se závažnými chorobami. Text memoranda i fotografiize slavnostního podpisu Vám nabízíme v příloze tohoto článku. 


 

Delece genu receptoru MPXV TNF může vést k falešně negativním výsledkům u některých molekulárních testů specifických pro opičí neštovice (MPXV)

Upozornění NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění pro laboratoře na základě doporučení CDC 02/09/2022:


 

Výzva k přihlášení do programu ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2023

Call for ECDC Fellowship Programme (EPIET & EUPHEM), EU track, cohort 2023.


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››