SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


Potíže s bederní páteří mohou nově vést až k uznání nemoci z povolání

Od 1. ledna 2023 bude možné těžké poškození bederní páteře uznat jako nemoc z povolání. Aby ale pacient dosáhl na finanční odškodnění, bude muset splnit přísná kritéria. I kvůli jejich nastavení odborníci očekávají, že se změna nedotkne velkého počtu zaměstnanců. Lze předpokládat, že uznány budou jednotky až nižší desítky případů ročně.


 

Pečujete o zdraví svých zaměstnanců na pracovišti? Zabojujte o titul „Podnik podporující zdraví“. Prodlužujeme termín přihlášek

Od roku 2005 Státní zdravotní ústav každoročně organizuje soutěž Podnik podporující zdraví, která nabízí podnikům možnost porovnat jejich programy zaměřené na podporu zdraví svých zaměstnanců s mezinárodními Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti ( globalhealthyworkplace.org ). Podpora zdraví na pracovišti je soubor aktivit, kterými zaměstnavatel nadstandardně a nad rámec svých zákonných povinností pečuje o zdraví zaměstnanců. Hlavním cílem je podpora a rozvoj zdravého životního stylu tak, aby docház elo ke snižování zdravotních rizik a zlepšování kvality života. Vzhledem k náročné celospolečenské situaci jsme se rozhodli v letošním ročníku prodloužit možnost přihlašování do soutěže. Přihlášky lze zasílat až do 30. 4. 2022.


 

Stárnutí nemusí znamenat propad fyzickou schopnost - sarkopenie a omega-3

Stárnutí vypadá u každého jinak. S rostoucím výzkumem stárnutí si stále více lidí začíná uvědomovat, že stárneme. Má to hodně společného s naším životním stylem. Dříve se považovalo za "normální", že s přibývajícím věkem dochází k výraznému poklesu fyzických schopností. V minulosti se mnozí vzdali myšlenky na chození do schodů a ze schodů, sbírání věcí z podlahy při pádu nebo samostatného života v pozdějším věku. V poslední době se však stále více uznává, že stárnutí nemusí vypadat právě takto smutně.


 

Výskyt reinfekcí covid-19 v ČR se nadále zvyšuje

V České republice od začátku pandemie do konce února 2022 evidujeme celkem 37 037 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Od předchozí aktualizace z 28. 2. 2022 přibylo dalších 8 696 potvrzených případů.


 

Salmonelózy v ČR v letech 2018-2021, deskriptivní analýza

Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2022; 31(1): 23-33.


 

Covid-19 skokově zvedl počty uznaných případů nemocí z povolání za rok 2021. Nejčastěji onemocněli lidé ze zdravotnictví a sociálních služeb

V roce 2020 se poprvé objevilo nové infekční onemocnění covid-19, které může být za splnění určitých podmínek uznáno a odškodněno jako nemoc z povolání. Zatímco v roce 2020 bylo do Národního registru nemocí z povolání (NRNP) nahlášeno pouze 150 případů covid-19, v roce 2021 to bylo už 5 369 případů, z toho 32krát šlo o recidivu tohoto onemocnění. To způsobilo výrazný zlom ve vývoji celkového počtu případů nemocí z povolání v ČR. Zatímco v roce 2020 bylo hlášeno 1 112 případů všech nemocí z povolání, v roce 2021 to bylo 6 043 případů. Z nich covid-19 tvořil téměř 89 %. U onemocnění covid-19 se v 99 % jednalo o pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách.


 

Poliomyelitis, hlášení akutních chabých paréz v ČR

Jako každý rok upozorňujeme na opakovaně publikované materiály týkající se hlášení případů akutních chabých paréz v České republice; které jsou součástí pravidelného ročního hlášení do WHO.


 

Zprávy CEM 02 - únor 2022


 

Akční plán Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030 schválila vláda 16.3.2022

Akční plán realizace Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030 (dále jen „Akční plán“) rozpracovává Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2030 (dále jen „Strategie“) schválený usnesením vlády ČR č. 323 z 29. března 2021. Cílem materiálu je definovat konkrétní opatření k naplňování Strategie v průběhu sledovaného období.


 

Nutrivigilance - zpráva za rok 2021

Systém Nutrivigilance, jehož podstatou je sběr a analýza informací nežádoucích zdravotních účinků (primárně neinfekčního původu) po konzumaci vybraných druhů potravin, funguje v ČR pro širokou veřejnost prostřednictvím webového portálu ( http://nutrivigilance.szu.cz/ ) od roku 2015. Do systému bylo za rok 2021 nahlášeno celkem 13 případů nežádoucích účinků (NÚ) po konzumaci potravin vč. doplňků stravy (DS). 


 

Nutri-Score: boj mezi veřejným zdravím a ekonomickými zájmy v oblasti výživy

S cílem pomoci spotřebitelům při výběru zdravějších potravin při nákupu a přispět k prevenci chronických onemocnění souvisejících s výživou se na celém světě postupně zavádí nutriční značení na přední straně obalu (1). V Evropě byl vyvinut a vědecky ověřen (>45 vědeckých publikací) odstupňovaný souhrnný, barevně kódovaný systém Nutri-Score, jako jedna z možností, jak zlepšit chápání spotřebitele k zdravějším nákupům potravin (2). Důkazy o jeho účinnosti byly prokázány v různých prostředích - experimentální a rozsáhlé studie v supermarketech.


 

Omega-3 z tučných ryb snižují zánětlivý C-reaktivní protein v krvi

Tučné ryby, jako jsou losos, tuňák nebo sardinky - jsou bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin, které prokazatelně snižují riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Mechanizmus může být způsoben snížením zánětu v těle, zejména v cévách (ochrana proti hromadění plaku ). Plak není jen cholesterol, ale je to komplexní proces, ve kterém se účastní i imunitní systém těla. Jednoduchý ukazatel může být také hladina C-reaktivního proteinu v krvi.


 

Virová hepatitida E základní informace

V souvislosti s aktuálními případy výskytu onemocnění hepatitidou E v České republice připomínáme několik základních informací, včetně upozornění na důkladnou tepelnou úpravu syrového masa a vnitřností.


 

Ryby snižovaly riziko cévního onemocnění mozku

Mrtvice zabije v ČR více než 8000 lidí. Ryby mohou být vybornou prevencí. Bohužel ryby se v ČR moc nekozumují. Asi 6-8 kg. To je opravdu málo. V dalších zemích na západ je spotřeba daleko vyšší (násobně). Minimální doporučení je alespoň tučné ryby (porce) 2x týdně. Studie z USA potvrzuje, že ryby jsou jasnou prevencí cerebrovaskulárních onemocněních.


 

Spalničky, zarděnky, příušnice

Základní přehled o MMR (measles, mumps, rubella)