SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Informace o VZMR: Dodávka přístroje - mraznička
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace o VZMR: Dodávka přístroje - mraznička

Státní zdravotní ústav uveřejňuje informaci o " Veřejné zakázce malého rozsahu na  - Dodání přístroje - mrazničky .


Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace (dále jen „SZÚ“) uveřejňuje informaci o "Veřejné zakázce malého rozsahu na  - Dodání přístroje - mrazničky. Zakázka je realizována v rámci uzavřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

Informace jsou k dispozici na odkazu:

http://www.szu.cz/verejne-zakazky

 Evidenční číslo zakázky je SZU/02233/2018.

 Lhůta pro podání nabídek je  08. 06. 2018 do 09:00 hodin.

 V Praze dne 05. 06. 2018

 

MUDr. Helena Kazmarová
ředitelka

Nahoru