SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro zarděnky,... » Doporučené postupy » Informace pro terénní lékaře a laboratoře –...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace pro terénní lékaře a laboratoře – spalničky – zjištění imunitního stavu

Ke zjištění imunitního stavu – vnímavosti k nákaze (stanovení IgG protilátek), využijte spádových například imunologických či mikrobiologických  laboratoří, které tato vyšetření rutinně provádějí.


S odkazem na Vyhlášku 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce (citace níže) si Vás dovolujeme informovat, že pracovní náplní Národní referenční laboratoře pro zarděnky, spalničky, příušnice a parvovirus B19 Státního zdravotního ústavu v Praze 10, Šrobárova 48 jsou zejména specializovaná vyšetření – jako konfirmace pozitivních laboratorních nálezů, PCR diagnostika a určování genotypů. NRL rovněž provádí sérologické vyšetřování suspektně nemocných osob a konzultační činnost, vztahující se k interpretaci laboratorních nálezů.

 

Ke zjištění imunitního stavu – vnímavosti k nákaze (stanovení IgG protilátek), využijte spádových například imunologických či mikrobiologických  laboratoří, které tato vyšetření rutinně provádějí.

 

Vyhláška 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, Příloha č. 4 –  Systém epidemiologické bdělosti spalniček, článek č. 6:

„Lékař, který vyslovil podezření na onemocnění spalničkami, provede odběry biologického materiálu k laboratornímu průkazu etiologie a zajistí jejich transport do vyšetřující laboratoře. Vyšetřující laboratoř vzorky vyšetří i s ohledem na jinou možnou etiologii exantematických onemocnění a u laboratorně potvrzeného případu zajistí zaslání alikvotu séra do Národní referenční laboratoře pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19 ke konfirmaci. Případ se uzavře až po vyšetření touto laboratoří“

Nahoru