SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a... » Pracovníci » Ing. Martin Kulma
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Ing. Martin Kulma

Ing. Martin Kulma


Ing. Martin Kulma
SZÚ-CEM, budova č. 6
tel.: 26708 2462
e-mail: martin.kulma@szu_cz

 

  • Přírodovědní analytik-diagnostik v Národní referenční laboratoři pro dezinsekci a deratizaci (NRL DD)
  • Je podřízený vedoucímu NRL DD
  • Stanovuje způsoby provádění a vyhodnocování individuálně indikovaných laboratorních vyšetření.
  • ro účely povolovacího řízení ve smyslu zákona 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, plánuje případně i provádí akreditované zkoušky NRL pro desinsekci a deratizaci a další testy účinnosti přípravků pro ochrannou dezinsekci podle akreditovaných standardních postupů.
  • Podílí se na udržování chovu sbírkových kmenů hmyzu i kmenů dovezených z terénu.
  • Provádí speciální odběry biologického materiálu v terénu a materiál determinuje.

 

 

 

Nahoru