SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů... » Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii... » Mezinárodní standardizace metod
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Mezinárodní standardizace metod


Účast NRL pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí na vývoji unifikovaných metod mikrobiologického zkoušení kosmetických prostředků, potravin, krmiv a prostředí výroby v mezinárodních orgánech ISO a CEN má formu účasti vedoucího laboratoře jako delegáta českého normalizačního orgánu (ÚNMZ, dříve ČNI) a Státního zdravotního ústavu na jednáních příslušných technických výborů, která se konají každoročně v různých zemích (v r.2006 byla hostitelem jednání ISO TC 34/SC 9 a CEN TC 275/WG 6 Praha), nebo formu laboratorního ověřování a písemného připomínkování návrhů (např. CD, DIS, prEN) pracovních postupů mikrobiologického vyšetřování.

 

Účast na vývoji metod mikrobiologického vyšetřování a hodnocení mikrobiologického rizika kosmetických prostředků probíhá v

  • ISO TC 217 Cosmetics WG 1 Microbiology
  • CEN TC 392 Cosmetics WG 2 Microbiological Methods

Účast na vývoji metod mikrobiologického vyšetřování potravin, krmiv a prostředí jejich výroby se uskutečňuje v

  • ISO TC 34 Agricultural and Food Products SC 9 Microbiology
  • CEN TC 275 Food Analysis – Horizontal Methods WG 6 Microbiology

Nahoru