Home » Aktuality » Kampaň SLIC – Psychosociální rizika na pracovišti
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Kampaň SLIC – Psychosociální rizika na pracovišti


Evropský Výbor generálních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee – SLIC – založen v r. 1995) si klade za úkol monitorovat a prosazovat dodržování pracovní legislativy. K tomu účelu rovněž vyhlašuje evropské kampaně na jednotlivá témata bezpečnosti a zdraví při práci. Jedno z témat pro rok 2012 se nazývá „Psychosociální rizika na pracovišti“. Pro tuto tématiku byly vybrány pracovní sektory s výrazným výskytem pracovního stresu jako jsou sektory zdravotnictví a sociálních služeb a sektor hotelů a restaurací. Evropskou kampaň vedou po organizační i metodické stránce pracovníci Švédského úřadu pro pracovní prostředí. Vedle 24 evropských států a Islandu se kampaně účastní i Česká republika. Kampaň v ČR organizuje Státní zdravotní ústav Praha spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Státním úřadem inspekce práce ČR a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Inspektoři práce ve spolupráci s hygieniky práce vytypují podniky v daných sektorech a provedou u nich kontrolu úrovně, s jakou zaměstnavatelé hodnotí psychosociální stres na pracovištích a zavádějí vhodná opatření k jeho prevenci.

Kampaň má dvojí cíl: jednak poskytnout inspektorům práce vhodné nástroje, které mohou využívat k monitorování stavu pracovní zátěže v oblasti psychosociální a za druhé, zvýšit informovanost o tomto tématu mezi zaměstnavateli i zaměstnanci v oslovených podnicích. Závěrečné hodnocení pracovních podmínek a porovnání mezi účastnickými státy proběhne v r. 2013 na konferenci v zemi organizátorů – ve Švédsku.

Nahoru