SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Klinické breakpointy-breakpointy a návody
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Klinické breakpointy-breakpointy a návody


Před použitím Tabulek breapointů EUCAST verze 10.0 si prosím přečtěte následující text:

V Tabulkách breakpointů v. 10.0 (2020) je mnoho změn. Bez prostudování definic kategorií citlivosti mohou být některé z nich pro uživatele obtížněji pochopitelné nebo srozumitelné, pokud nesledují vývoj a konzultace shrnuté v textu  Změněné definice kategorií citlivosti  Změněné definice kategorií citlivosti (72.89 KB). Jedná se zejména o kategorii I, dříve označující intermediární kategorii, a nyní při stejném označení znamená I "citlivý, zvýšená expozice". V důsledku některé druhy nejsou nikdy kategorizovány k určitým antibiotikům jako „citlivý, standardní expozice“ (C), ale jako "citlivý, zvýšená expozice"(I). Aby se předešlo chybné kategorizaci "C" jsou v těchto případech zavedeny arbitrární breakpointy C ≤0,001 mg/l (odpovídající C≥50 mm), které jsou mimo rozsah testování. Pro účel testování se používají jen koncentrace, které spolehlivě rozlišují mezi I a R.
Uživatelé by se měli podrobněji informovat o definicích C, I a R. Cílem používání nových definic breakpointů je rozšíření možnosti používání některých antibiotik u druhů jako je např. Pseudomonas aeruginosa, kategorizovaných jako "citlivý, zvýšená expozice".

Podrobnosti, viz Redefinice kategorií vyšetření citlivosti C, I a R Redefinice kategorií vyšetření citlivosti C, I a R (435.44 KB), dále v souboru Tabulky breakpointů EUCAST verze 10.0. na listech Poznámky, Návod, Dávkování a Technická nejistota.


Co obsahují jednotlivé listy souboru Tabulky breakpointů EUCAST verze 10.0:

Tabulky klinických breakpointů EUCAST a další potřebné informace jsou uspořádány na jednotlivých listech excelového souboru (soubor ve formátu pdf je pouze v anlickém originálu, viz www.eucast.org).

List Obsah uvádí seznam jednotlivých listů. Na listu Změny jsou nově přidané nebo odstraněné hodnoty, revize, komentáře a opravy typografických chyb. List Poznámky obsahuje některé podrobnosti jednotlivých tabulek a případné vysvětlivky. Podrobný návod pro použití Tabulek breakpointů s využitím externích odkazů na zdůvodňující dokumenty a distribuce hodnot MIC a průměrů zón je na listu excelového souboru Návod. Tabulka na listu Dávkování obsahuje standardní a vysoké dávky antibiotik a způsob a interval jejich aplikace. List Technická nejistota obsahuje návody jak řešit problematické situace před hlášením výsledků vyšetření citlivosti. Na dalších 28ti listech souboru označených názvy bakterií nebo jejich zkratkami (např. Enterobacterales, Pseudomonas, apod.) jsou příslušné metody vyšetření antibiotické citlivosti pro dané bakterie včetně kontroly kvality, dále hodnoty MIC a průměrů zón klinických breakpointů (species-specific breakpoints), revize a příslušné komentáře. Za listy označenými jmény bakterií je list Lokální antibiotika, na němž jsou uvedeny hodnoty epidemiologického předělu pro screening antibiotika při jeho lokálním podání u vyjmenovaných bakterií. Tabulka na posledním listu obsahuje breakpointy PK/PD nevztažené na druh (non-species specific PK/PD breakpoints).


Vysvětlivky k barevnému označení textu:

Prostý text je psán černými písmeny, kliknutím na modře zvýrazněný se otevřou příslušné soubory: text s názvem antibiotika po kliknutí otevře Zdůvodňující dokument (Rationale document), kliknutím na číslo se rozbalí distribuce MIC nebo průměrů inhibiční zóny. Nově přidané informace jsou v textu podtrženy, neplatné údaje z předchozí verze 9.1 jsou přeškrtnuty, údaje které budou v průběhu stávajícího roku ověřovány jsou označeny žlutě, informace týkající se breakpointů pro kategorii I (citlivý, zvýšená expozice) jsou zvýrazněny světle zeleně.

Tabulky breakpointů EUCAST jsou k 1. lednu každoročně aktualizovány.

 

Tabulky breakpointů EUCAST pro interpretaci MIC a průměrů inhibičních zón Tabulky breakpointů EUCAST pro interpretaci MIC a průměrů inhibičních zón (1.35 MB) , verze 10 platná od 1.1.2020

Dávkování (z Tabulky breakpointů v. 10) Dávkování (z Tabulky breakpointů v. 10) (41,97 KB)

Jak postupovat, nejsou-li k dispozici breakpointy Jak postupovat, nejsou-li k dispozici breakpointy, 26.9.2016 (78,22 KB)

Oblast technické nejistoty - ATU- (Area of Technical Uncertainity) Oblast technické nejistoty - ATU- (Area of Technical Uncertainity) (376,18 KB) Návod pro laboratoře jak řešit ATU při vyšetřování citlivosti na antibiotika (21 prosince 2018, aktualizováno 2 ledna 2019)

 

 

 

Nahoru