Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Klinické breakpointy - breakpointy a návody
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Klinické breakpointy - breakpointy a návody


Před použitím Tabulek breapointů EUCAST si prosím přečtěte následující text:

V Tabulkách breakpointů je každoročně mnoho změn. Některé z nich mohou být obtížněji srozumitelné nebo přijatelné bez sledování vývoje a konzultací textu  Změněné definice kategorií citlivosti Změněné definice kategorií citlivosti (72.89 KB), zvláště týkajících se změny kategorie "intermediární" (I) na novou kategorii ", "Citlivý, zvýšená expozice" (I). K zdůraznění potřeby vysoké expozice již u některých izolátů divokého typu, nelze nyní některé druhy bakterií kategorizovat ve vztahu k určitým antibiotikům jako " Citlivý, standardní dávka" (C), ale pouze jako "Citlivý, zvýšená expozice"(I). Aby se předešlo chybné kategorizaci "C" jsou v těchto případech zavedeny arbitrární breakpointy C ≤0,001 mg/l (odpovídající C≥50 mm). Tyto arbitrární breakpointy jsou "mimo rozsah" testovaných koncentrací daného antibiotika. Cílem je zahrnout pouze koncentrace, které spolehlivě rozlišují mezi I a R, nikoli mezi C a I. 

 Uživatelé Tabulek breakpointů se vyzývají, aby se informovali o definicích C, I a R, použití arbitrárních breakpointů "mimo rozsah" a o skutečnosti, že k mnoha antibiotikům nikdy nelze Pseudomonas aeruginosa hlásit jako C, avšak pouze jako I, stále je však možno infekce způsobené P. aeruginosa léčit  antibiotiky za předpokladu, že se vezme v úvahu jejich dávkování a způsob podání.

Navštivte sekci věnovanou novým definicím C, I a R, zaznamenaný webinář o tom, jak zacházet s kategorií „Citlivý, zvýšená expozice“, a přečtěte si prvních několik listů v Tabulkách breakpointů (Poznámky, Návod, Dávkování, Technická nejistota). V případě dotazů a komentářů k breakpointům použijte kontaktní formulář EUCAST subject related contact form.


Tabulky breakpointů EUCAST verze 11.0

Tabulky breakpoinů EUCAST 2021 v 11.0 pro bakterie  obsahují nová antibiotika, nové druhy bakterií, revidované breakpointy, revidovanou tabulku dávek a specifické breakpointy pro léčbu meningitidy. Při léčbě meningitidy je obvykle zapotřebí vyhnout se antibiotikům, u nichž nejsou stanoveny specifické breakpointy pro meningitidu. Existují však výjimky pro případy kdy je výběr antibiotik velmi omezený. Ujistěte se, že antibiotikum které zamýšlíte použít je vůbec vhodné, že lze dosáhnout jeho  maximální expozice a zvažte jejich použití pouze pokud je infekce způsobená izoláty  divokého typu, tj. takovými, které nemají vůči danému antibiotiku mechanismy rezistence.

Ujistěte se, že zařízení, které používáte k prezentaci tabulek, dokáže správně zobrazit poznámky pod čarou (poznámky 1, 2) a další typografické nástroje.


Co obsahují jednotlivé listy souboru Tabulky breakpointů EUCAST:

Tabulky klinických breakpointů EUCAST a další potřebné informace jsou uspořádány na jednotlivých listech excelového souboru (soubor ve formátu pdf je pouze v anlickém originálu, viz www.eucast.org).

List Obsah uvádí seznam jednotlivých listů. Na listu Změny jsou nově přidané nebo odstraněné hodnoty, revize, komentáře a opravy typografických chyb. List Poznámky obsahuje některé podrobnosti jednotlivých tabulek a případné vysvětlivky. Podrobný návod pro použití Tabulek breakpointů s využitím externích odkazů na zdůvodňující dokumenty a distribuce hodnot MIC a průměrů zón je na listu excelového souboru Návod. Tabulka na listu Dávkování obsahuje standardní a vysoké dávky antibiotik a způsob a interval jejich aplikace. List Technická nejistota obsahuje návody jak řešit problematické situace před hlášením výsledků vyšetření citlivosti. Na dalších 30ti listech souboru označených názvy bakterií nebo jejich zkratkami (např. Enterobacterales, Pseudomonas, apod.) jsou příslušné metody vyšetření antibiotické citlivosti pro dané bakterie včetně kontroly kvality, dále hodnoty MIC a průměrů zón klinických breakpointů (species-specific breakpoints), revize a příslušné komentáře. Za listy označenými jmény bakterií je list Lokální antibiotika, na němž jsou uvedeny hodnoty epidemiologického předělu pro screening antibiotika při jeho lokálním podání u vyjmenovaných bakterií. Tabulka na posledním listu obsahuje breakpointy PK/PD nevztažené na druh (non-species specific PK/PD breakpoints).

 

 

 

Nahoru