SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Knihovna » Kontakty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Kontakty

 

                                                   Vedoucí střediska
  Mgr. Jana Veselá tel. fax 267082567 267082114 jana.vesela@szu_cz
                                                   Knihovna a studovna
Výpůjční protokol  Radka Dvořáková tel. 267082483 knihovna@szu_cz
Evidence časopisů Miluše Krocová tel. 267082479 miluse.krocova@szu_cz
Katalogizace Mgr. Vlastimila Synková tel. 267082366 vlastimila.synkova@szu_cz
MVS, MMVS Mgr. Michaela Vysloužilová tel. 267082391 michaela.vyslouzilova@szu_cz
Systémy  Ing. Bohdan Rameš tel. 267082287 bohdan.rames@szu_cz
                                                    Dokumentace
Personální bibliografie,   rešeršní služby Ing. Miroslava Fridrichová tel. 267082359 miroslava.fridrichova@szu_cz
Mgr. Klára Chotašová tel. 267082366 klara.chotasova@szu_cz
                                                   Překlady
  Radek Choděra tel. 267082416 radek.chodera@szu_cz
  Eva Kodytková, prom.fil. tel. 267082426 eva.kodytkova@szu_cz
  Mgr. Ivana Vališová tel. 267082539 ivana.valisova@szu_cz
                                                    Ediční činnost a reprografie
Redakce časopisů, fotoslužby + normy Petra Dvorská tel. 267082288 petra.dvorska@szu_cz
Václava Nováková tel. 267082288 vaclava.novakova@szu_cz
CEJPH Mgr. Vladislava Krečmarová tel. 267082479 vladislava.krecmarova@szu_cz  cejph@szu_cz

Nahoru