Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro chřipku a... » Aktuality » Komentář k výskytu chřipky A/H1N1 na Blízkém...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Komentář k výskytu chřipky A/H1N1 na Blízkém východě

Aktualizace k 25.1.2016


V Turecku i v Izraeli stoupá nemocnost i počty virologických průkazů chřipkové infekce. Izrael se pravděpodobně již dostává na vrchol epidemie.

Ukrajina virologické údaje nehlásila, nemocnost má spíše setrvalý charakter, celkem je hlášeno 50 úmrtí.

Rusko virologické údaje nehlásilo, nemocnost má však jasně stoupající charakter, dále je hlášeno 17 úmrtí a mnoho hospitalizovaných, číslo není neupřesněno. Irán hlásí 112 úmrtí a 1190 hospitalizovaných, především z jihovýchodu země.

V Arménii, Kazachstánu a Ruské federaci je stoupající počet těžkých průběhů evidován již od 52. KT, a to především ve věkových skupinách 15-29 a 30-64 let.

Albánie, Azerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Kosovo, Moldavsko a Srbsko zatím nehlásí žádné neobvyklé počty komplikací. Gruzie hlásí 3 úmrtí.

 

 

MUDr Martina Havlíčková, CSc

NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění

Nahoru