Home » Aktuality » Konference Efektivní strategie podpory zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Konference Efektivní strategie podpory zdraví


Státní zdravotní ústav,  3. lékařská fakulta UK v Praze, Klinika adiktologie 1. LF VFN UK v Praze, Odborná společnost praktických a dětských lékařů ČLS JEP, Vás srdečně zvou na  konferenci Efektivní strategie podpory zdrav.

Konference se koná 15. 6. 2017 ve velké posluchárně budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10.

Účast na konferenci je bezplatná a je hodnocena kredity - lékaři: od ČLK, nelékaři zdravotničtí pracovníci: od ČAS, ostatní nelékaři: od KVVOPZ.

Přihlašujte se na e-mail  sevcikova@szu_cz, tel.: 267 082 972 nejpozději do 9. 6. 2017. Kapacita posluchárny je omezena.

Více informací v pozvánce.

Nahoru