SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Laboratoř pro tkáňové kultury
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Laboratoř pro tkáňové kultury

Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025.


NRL pro tkáňové kultury

 

Vedoucí: Ing. Hana Hrbáčková

 

  • Systematická kultivace a příprava buněčných kultur pro NRL CHNCH, NRL ENT a NRL DIPE, SZÚ.
  • Možnost individuální kultivace široké škály přisedlých buněčných linií pro jednotlivá pracoviště v rámci SZÚ dle domluvy.
  • Dlouhodobá spolupráce s Odd. Alternativních toxikologických metod, CTZB SZÚ
  • Dlouhodobá spolupráce s Odd. Biologických metod, SÚKL
  • Dlouhodobé uchovávání širokého spektra buněčných linií v tekutém dusíku.
  • Podpora činností NRL v rámci oddělení a zmíněného odd. CTZB přípravou sterilní TK H2O, PBS, vybraných médií pro kultivaci buněčných kultur a pracovního roztoku trypsinu pro TK.
  • Spolupráce s NRL HV na přípravě vzorků pro kultivační a PCR vyšetření herpetických virů v diagnostických laboratořích ČR v rámci systému Externího hodnocení kvality (EHK), příp. MLP.
  • Realizace odborných stáží a předatestačních kurzů v oblasti sterilní práce, kultivace a uchovávání buněčných linií a jejich využití ve virologické diagnostice a pro odbornou činnost virologických ,resp. mikrobiologických laboratoří.
  • Pokračující spolupráce na řešení grantových projektů GAČR Doc. MUDr. Bielaszewské.

 

Průvodní list materiálu pro vyšetření v NRL pro enteroviry - odběr odpadních vod na polioviry a ostatní enteroviry Průvodní list materiálu

 

 

 

Nahoru