SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů... » Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii... » Legislativa
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Legislativa


Kosmetické prostředky
více na stránkách NRC pro kosmetiku

Potraviny – mikrobiologická kriteria
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny v platném znění, tj. včetně doplňujících nebo znění upravujících pozdějších Nařízení Komise (ES)
Nařízení (EP a R) č. 852/2004 o hygieně potravin

Vnitřní ovzduší a prostředí
Vyhláška MZ ČR č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Kvalita vnitřního prostředí čistých prostor:  Pokyny EK EudraLex - Volume 4 Good manufacturing practice (GMP) Guidelines, Annex 1 Manufacture of Sterile Medicinal Products (dříve VYR-7 Čisté prostory, Věstník SÚKL č. 6/1997)

Nahoru