Home » Věda a výzkum » Mezinárodní spolupráce » CINDI » Manuál prevence v lékařské praxi
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Manuál prevence v lékařské praxi

Manuál zpracován s pomocí finančního příspěvku Ministerstva zdravotnictví České republiky - "Projekt HH 105/2003" - účelově vázaného na realizaci projektu Národního programu zdraví.


Manuál lékařské praxe obsahuje monotematické díly zaměřené na jednotlivé preventivní obory a postupy.


Manual souhrn-1.pdf Manuál 1 - úvod,  Výživa.pdf (15,00 MB)

Manual souhrn-2.pdf Manuál 2 - Faktory zevního prostředí, vliv na zdraví, prevence.pdf (13,61 MB)

Manual souhrn 3.pdf Manuál 3 - Základy prevence infekčních onemocnění.pdf (4,54 MB)

Manual souhrn-4.pdf Manuál 4 - Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.pdf (5,76 MB)

Manual souhrn-5.pdf Manuál 5 - Prevence poruch zdraví dětí a mládeže.pdf (11,11 MB)

Manual souhrn-6.pdf Manuál 6 - Doporučené preventivní postupy v primární péči.pdf (2,41 MB)

Manual souhrn-7.pdf Manuál 7 - Základy hodnocení zdravotních rizik.pdf (34,24 MB)

 Manual souhrn-8.pdf Manuál 8 - Hodnocení zdravotního stavu, přístupy klinické epidemiologie.pdf (6,35 MB)

Manual souhrn-9.pdf Manuál 9 - Medicína založená na důkazu.pdf (3,59 MB)

Manuál zpracován s pomocí finančního příspěvku Ministerstva zdravotnictví České republiky - "Projekt HH 105/2003" - účelově vázaného na realizaci projektu Národního programu zdraví.

Nahoru