SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » Metabolismus cizorodých látek u člověka a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Metabolismus cizorodých látek u člověka a laboratorních zvířat


Oddělení HECHLP → zpět


Výzkumné projekty

Publikace

Pracovníci oddělení se podílejí na výzkumných projektech v oblasti metabolismu cizorodých látek u člověka a laboratorních zvířat, kde zajišťují:

  • odběr biologického materiálu od osob exponovaných cizorodým látkám
  • aplikaci testovaných látek a odběr biologického materiálu u laboratorních zvířat
  • identifikaci a stanovení cizorodých látek a jejich metabolitů v moči a krvi

Nahoru