Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti přímo... » Metoda - Rychlé vyšetření antimikrobní...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Metoda - Rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti přímo z hemokultivačních lahviček

EUCAST předkládá validovanou diskovou difúzní metodu přímé inokulace ploten s MH a MH-F a odečítání po 4, 6 a 8 hodinách inkubace. Inkubaci nelze prodloužit - metoda je ověřena pouze pro krátkou dobu inkubace.


V současné době je metoda validována pro E. coli, K.pneumoniae, Ps. aeruginosa, S. aureus, E. faecalis, E. faecium a S. pneumoniae a pro omezené spektrum antibiotik. Pokračuje se v rozšíření této metody na více druhů (mezi nimi je na čelním místě Acinetobacter baumannii) a více antibiotik.   

Metoda, viz dokument

 "EUCAST rapid AST directly from positive blood culture bottles" (česky "Rychlé vyšetření ATB citlivosti přímo z pozitivních hemokultivačních lahviček Rychlé vyšetření ATB citlivosti přímo z pozitivních hemokultivačních lahviček (153.06 KB) ")

 

Pokyny ohledně zavedení rychlého vyšetření antibiotické citlivosti v laboratoři, viz

"Implementation of RAST" (česky "Zavedení metody RAST Zavedení metody RAST (58.08 KB) ")

 

 

 

Nahoru