SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů... » Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii... » Metody zkoušení
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Metody zkoušení


K mikrobiologickému zkoušení laboratoř používá normované postupy (mezinárodní a evropské normy, většinou vydané jako ČSN) nebo standardní operační postupy.
 

Metody pro mikrobiologické zkoušení kosmetiky vydané ISO (TC 217) a jako ČSN ISO

 • ČSN ISO 21148 Kosmetika – Mikrobiologie – Všeobecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování
 • ČSN ISO 21149 Kosmetika – Mikrobiologie – Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií
 • ČSN ISO 18415 Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů
 • ČSN ISO 22717 Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz Pseudomonas aeruginosa
 • ČSN ISO 22718 Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz Staphylococcus aureus
 • ISO 21150  Cosmetics – Microbiology – Detection of Escherichia coli
 • ISO 18416  Cosmetics – Microbiology – Detection of Candida albicans
 • ISO 16212  Cosmetics – Microbiology – Enumeration of yeast and mould

Metody pro mikrobiologické zkoušení potravin klasickými kultivačními metodami jsou téměř všechny vydány jako ČSN ISO, ČSN EN nebo ČSN EN ISO. Normy vydává a seznam platných norem udržuje ÚNMZ (Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Metody uvedené v Nařízení Komise (ES) č.2073/2005 v platném znění jsou metody referenční a jejich použití je nezbytné pro úřední kontrolu potravin. Alternativní metody mohou být použity pro ostatní účely a tehdy, pokud byly validovány postupem podle EN 16140 mezinárodně uznávanými organizacemi.


Metody pro mikrobiologické zkoušení kvality vnitřního ovzduší a prostředí
(včetně výroby potravin)

 • ČSN EN 13098 Ovzduší na pracovišti - Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a endotoxinů
 • ČSN ISO 18593 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů pomocí kontaktních ploten a stěrů
 • Standardní operační postup akreditované laboratoře pro stanovení koncentrace bakterií v ovzduší
 • Standardní operační postup akreditované laboratoře pro stanovení koncentrace plísní v ovzduší

Metody pro testování antimikrobiální účinnosti předmětů

 • Používá se např. metoda podle dle JIS Z 2801 Antimicrobial products – Test for antimicrobial activity and efficacy a další metody modifikované pro daný typ předmětu a účel jeho použití.

Metody pro testování účinku dezinfekčních prostředků  

 • ČSN EN 13697: Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků užívaných pro průmysl a jiné použití

Nahoru