SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů... » Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii... » Metody zkoušení
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Metody zkoušení


K mikrobiologickému zkoušení laboratoř používá normované postupy (mezinárodní a evropské normy, většinou vydané jako ČSN) nebo standardní operační postupy. Laboratoř má pro níže uvedené metody zkoušení platnou akreditaci ČIA.
 

Metody pro mikrobiologické zkoušení kosmetiky

 • ČSN EN ISO 21149 Kosmetika – Mikrobiologie – Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií
 • ČSN EN ISO 18415 Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů
 • ČSN EN ISO 22717 Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz Pseudomonas aeruginosa
 • ČSN EN ISO 22718 Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz Staphylococcus aureus
 • ČSN ENISO 21150  Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz Escherichia coli
 • ČSN EN ISO 16212 Kosmetika – Mikrobiologie – Stanovení počtu kvasinek a plísní
 • ČSN EN ISO 11930 Kosmetika – Mikrobiologie – Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku


Metody pro mikrobiologické zkoušení potravin klasickými kultivačními metodami jsou téměř všechny vydány jako ČSN ISO, ČSN EN nebo ČSN EN ISO. Normy vydává a seznam platných norem udržuje ÚNMZ (Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Metody uvedené v Nařízení Komise (ES) č.2073/2005 v platném znění jsou metody referenční a jejich použití je nezbytné při úřední kontrole potravin. Alternativní metody mohou být použity, pokud byly validovány postupem podle EN 16140 mezinárodně uznávanými organizacemi, a pro ostatní účely.


Metody pro mikrobiologické zkoušení kvality vnitřního ovzduší a prostředí
(včetně výroby potravin)

 • ČSN EN 13098 Ovzduší na pracovišti - Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a endotoxinů
 • ČSN ISO 18593 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů pomocí kontaktních ploten a stěrů
 • Standardní operační postup pro stanovení koncentrace bakterií v ovzduší (viz. AHEM 1/2002)
 • Standardní operační postup pro stanovení koncentrace plísní v ovzduší (viz. AHEM 1/2002)


Metody pro testování antimikrobiální účinnosti specificky upravených povrchů materiálů

 • ISO 22196 Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces (SOP akreditovaný ČIA)
 • ČSN EN ISO 20743 Textilie – Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků
 • ASTM E2149 – 13a Standard Test Method for Determining the Antimicrobial Agents Under Dynamic Contact Conditions
 • ČSN EN ISO 846 Plasty – Hodnocení působení mikroorganismů
 • ČSN EN 14119 Zkoušení textílií – Hodnocení působení mikroskopických hub)
 • Metoda podle dle JIS Z 2801 Antimicrobial products – Test for antimicrobial activity and efficacy.
 • Další metody modifikované pro daný typ předmětu a účel jeho použití.

Nahoru