SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení biomediciny a welfare pokusných zvířat » Zkoušky prováděné v rámci Oddělení laboratoří...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zkoušky prováděné v rámci Oddělení laboratoří biomedicíny


1. Metody pro hodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků

 • jednorázový otevřený epikutánní test
 • opakovaný otevřený epikutánní test
 • jednorázový uzavřený epikutánní test
 • opakovaný uzavřený epikutánní test

Cosmetic Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility, Colipa, Bruxelles, 1997.

2. Metody pro hodnocení účinku kosmetických prostředků

 • účinky hodnocené instrumentálními metodami:

hydratace kůže (corneometer)
promaštěnost kůže (sebumeter)
změny pH kůže (skin-pH-meter)
elasticita (cutometer)
hodnocení kožního reliéfu (stereomikroskopie)
účinek bariérových krémů (corneometer, sebumeter, skin-pH-meter)

Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products, Colipa, Bruxelles, 2001.

 • stanovení SPF in vivo

ČSN EN ISO 24444 (2010) Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunčního faktoru in vivo

 • stanovení UVA-PF in vivo Draft International Standard ISO/DIS 24442 (2010) Sun protection test methods - In vivo determination of sunscreen UVA protection
 • stanovení fototoxicity - kožní foto test u dobrovolníků Neumann, N.J. et al. (2000) Photopatch testing: The 12-year experience of the German, Austrian, and Swiss Photopatch Test Group. Journal of American Academy of Dermatology, 183-192.

3. Metody in vivo pro hodnocení prostředků zdravotnické techniky

 • zkouška kožní dráždivosti na zvířatech
 • zkouška kožní dráždivosti na člověku
 • zkouška oddálené přecitlivělosti - maximizační test na morčeti
 • zkouška intrakutánní (intradermální) reaktivity
 • zkouška oční dráždivosti

ČSN EN ISO 10993-10: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 10: Zkoušky na dráždivost a přecitlivělost oddáleného typu.

4. Fyzikální a chemické metody

 • Stanovení UVA-PF in vitro (spektrofotometrie) International Sun Protection Factor (SPF) Test method - Colipa Guidelines, 2006, Determination of sunscreen UVA photoprotection in vitro, ISO/CD 24443, Draft 2009
 • Stanovení volného a hydrolyzovatelného formaldehydu ČSN EN ISO 14184 -1 :část 1
 • Stanovení odolnosti vůči potu u brýlových obrub
 • Stanovení hodnoty pH

ČSN 68 1504, ČSN 68 1507, ČSN 68 1512,ČSN 68 1513, ČSN ISO 11 609,  ČSN ISO 4045, ČSN EN ISO 3071

 • Stanovení celkového obsahu aminů
 • Stanovení primárních aromatických aminů modifikovaná ČSN 62 1156
 • Stanovení odolnosti vůči potu a slinám Příloha 1 vyhlášky MZ ČR č. 84/2001 Sb.
 • Stanovení uvolňování niklu otěrem Annex 10 of the German Federal Code, §11, Part 1, Bundesgesetzblatt,        Jahrgang 1992, Teil I, Anlage 10 zu §11
 • Stanovení odparku (globální migrace)
 • Stanovení šestimocného chrómu modifikovaná metoda EN 420, článek 6.1.2
 • Stanovení celkového obsahu vyluhovatelného chrómu
 • Stanovení Cr, Co, Ni, Cu, As, Cd, Pb a Hg v alkalickém a kyselém výluhu ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2, TNV 75 7440
 • Stanovení obsahu redukujících látek
 • Stanovení kyseliny thioglykolové
 • Stanovení peroxidu
 • Stanovení volných žíravých alkálií
 • Stanovení volných fluoridových iontů
 • Stanovení abrasivity
 • Zkouška stálobarevnosti v potu alkalickém a kyselém ČSN EN ISO 105-E04
 • Zkouška stálobarevnosti v otěru za sucha a mokra ČSN EN ISO 105-X12
 • Stanovení bóru
 • Stanovení peroxidového čísla
 • Stanovení čísla kyselosti
 • Měření UV-VIS absorpčních center

Nahoru