Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro streptokokové... » Mezinárodní spolupráce
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Mezinárodní spolupráce


Mezinárodní spolupráce:

  • Instituto Superiore di Sanita, Roma, Italy
  • NRC for invasive pneumococcal diseases, Bánská Bystrica, Slovakia
  • UK NEQAS Microbiology - Public Health England, London, UK
  • Microbiologie Medicale, Centre national de Référence des streptocoques B, Liege, Belgique

 

Spolupráce v ČR:

  • LLM Hořovice, ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem
  • Thomayerova nemocnice, Praha

NRL děkuje za spolupráci laboratořím, které zasílají séra pro přípravu a realizaci EHK – sérologie ASO

Nahoru