SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro streptokokové... » Mezinárodní spolupráce
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Mezinárodní spolupráce


Mezinárodní spolupráce:

  • Instituto Superiore di Sanita, Roma, Italy
  • NRC for invasive pneumococcal diseases, Bánská Bystrica, Slovakia
  • UK NEQAS Microbiology - Public Health England, London, UK
  • Microbiologie Medicale, Centre national de Référence des streptocoques B, Liege, Belgique

 

Spolupráce v ČR:

  • LLM Hořovice, ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem
  • Thomayerova nemocnice, Praha

NRL děkuje za spolupráci laboratořím, které zasílají séra pro přípravu a realizaci EHK – sérologie ASO

Nahoru