SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro stafylokoky » Pracovníci » Mgr. Hana Pejšová
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Mgr. Hana Pejšová

Hana Pejšová


Mgr. Hana Pejšová
SZÚ-CEM, budova č. 2, 1.patro
tel.: 26708 2243
e-mail: hana.pejsova@szu_cz

 

  • Odborný pracovník v laboratorních metodách v NRL pro stafylokoky pod odborným dohledem RNDr. Petra Petráše, CSc. 
  • Zabývá se sledováním přítomnosti genů kódujících faktory virulence u kmenů stafylokoků izolovaných z invazivního materiálu (především Pantonova-Valentinova leukocidinu, toxinu syndromu toxického šoku TSST-1, exfoliatinů).
  • Metodou restrikční analýzy zjišťuje klonální shodu kmenů z epidemických výskytů stafylokokových onemocnění.
  • Identifikuje koaguláza negativní stafylokoky pomocí fenotypových metod a MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií.
  • Dále se zabývá laboratorní diagnostikou nákaz vyvolaných patogenními kmeny E.coli, shigelami a dalšími střevními bakteriemi (yersinie, vibria, ad.).
  • Je seznámena a dodržuje všechny zásady a opatření systému zabezpečení jakosti akreditované zkušební laboratoře v souladu s požadavky a kriterii ČSN EN/ISO 15189.

 

 

 

Nahoru