SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Modernizace vybavení SZÚ- Vysoko účinný...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Modernizace vybavení SZÚ- Vysoko účinný kapalinový chromatograf

Otevřené zadávací  řízení  podle zákona č.137/2006 Sb. na dodávku Vysoko účinný kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem umožňující fragmentaci do vyšších řádů (HPLC-MS/MS) .


 

Státní zdravotní ústav vypisuje v rámci projektu "Modernizace a vybavení NRL pro výrobky určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let" financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj veřejnou zakázku vyhlášenou formou otevřeného zadávacího  řízení  podle zákona č.137/2006 Sb. na dodávku Vysoko účinný kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem umožňující fragmentaci do vyšších řádů (HPLC-MS/MS).
Zakázka je uveřejněna v Informačním systému veřejných zakázek - uveřejňovací subsystém pod evidenčním číslem 60047433.

Podrobnosti veřejné zakázky naleznete v tomto dokumentu:

Zadávací dokumentace VŘ HPLC.pdf

Přílohy k zadávací dokumentací jsou v následujících souborech:

Obsah nabídky_HPLC.pdf

Krycí list _HPLC.pdf

Obchodní podmínky_HPLC.pdf

Subdodavatelé _ HPLC.pdf

Metody pro LC-MS-MS.zip

Otázky na tuto veřejnou zakázku a příslušné odpovědi naleznete v následujících souborech:

Dotazy HPLC-MS-MS.pdf

Dotazy HPLC-MS-MS_2.pdf

 

 


 

Nahoru