SZÚ

Contacts


The National Institute of Public Health
Šrobárova 49/48
100 00, Praha 10

Phone: 00420 26708 1111
E-mail: podatelna@szu_cz

Home » Hodnocení programů způsobilosti 1/3

Hodnocení programů způsobilosti

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém se zjišťuje spokojenost s našimi programy způsobilosti v oblastech ovzduší, vody, genetické toxikologie a hluku. Vyplnit můžete jen některé otázky.
Veškeré údaje budou použity výhradně pro vnitřní potřebu ESPT.

Kontaktní osoba a organizace (nepovinný údaj)

Kterých programů se Vaše hodnocení týká?

1. Jste dostatečně informováni o naší činnosti?

 

Pokud máte jakékoli výhrady ve způsobu či rychlosti komunikace, uveďte je zde:

2. Jak jste spokojeni s formou a obsahem Závěrečných zpráv, případně dalších výstupů jednotlivých programů? Ohodnoťte jako ve škole známkami od 1 do 5:

 
Pokud máte jakékoli výhrady k podobě našich závěrečných zpráv a dalších výstupů, prosíme, uveďte je zde:

3. Jste spokojeni s přístupem našich pracovníků? Ohodnoťte jako ve škole známkami od 1 do 5:

 
4. Jaké služby postrádáte?

5. Jak jste celkově spokojeni s našimi službami? Ohodnoťte jako ve škole známkami od 1 do 5:

 
Pokud máte výhrady k některým našim službám nebo máte návrhy na zlepšení, prosíme, upřesněte: