Home » Národní konference k projektu ESF 1/3

Národní konference k projektu ESF

Přihláška na konferenci 2. 4. 2019:
"Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením"
Reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.