SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti » Soutěž Podnik podporující zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Soutěž Podnik podporující zdraví

Podnik podporující zdraví Od r. 2005 je každoročně hlavním hygienikem České republiky oficiálně vyhlašována soutěž o titul Podnik podporující zdraví. Co to pro podniky a organizace znamená a obnáší? Na rozdíl od oblasti ochrany zdraví při práci, která je podrobně upravena naší legislativou, neexistují pro provádění podpory zdraví na pracovišti právní požadavky. Proto byl vybrán materiál Quality Criteria of Workplace Health Promotion Evropské sítě pro podporu zdraví na pracovišti.


Materiál byl přeložen do češtiny, opatřen stručným komentářem a pod názvem Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti je spolu s Dotazníkem pro sebehodnocení k dispozici na těchto internetových stránkách. Manuál by měl pomoci zhodnotit zaměstnavateli úroveň péče o zdraví zaměstnanců a na základě jeho zhodnocení naplánovat a zavést nové aktivity a opatření k ochraně a podpoře zdraví zaměstnanců.

Od r. 2007 jsou soutěžící podniky rozděleny do dvou kategorií: velké podniky (s více než 250 zaměstnanci) a malé a střední podniky (s méně než 250 zaměstnanci).

Všechny podniky, které dosáhnou stanoveného bodového limitu, budou oceněny titulem Podnik podporující zdraví roku s platností na tři roky.

Nové webové stránky Podnik podporující zdraví (www.podnikpodporujicizdravi.cz)

‹‹   Předchozí   1 2 3

Ocenění Podnik podporující zdraví již posedmé


 

Ocenění Podnik podporující zdraví v roce 2010 již pošesté a kampaň Mental Health at Workplace – Duševní zdraví a pohoda na pracovišti

V roce 2010 proběhl již šestý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.  Současně byla pod záštitou Ministerstva zdravotnictví předána nejlepším účastníkům evropské kampaně Mental Health at Workplace ocenění s právem používat logo Mental Health at Workplace.


 

Ocenění Podnik podporující zdraví v roce 2009 již popáté

V roce 2009 proběhl již pátý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Podniky soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky a Malé a střední podniky. Získaný titul je udělován na dobu 3 let.


 

Ocenění Podnik podporující zdraví v roce 2008 již počtvrté a kampaň Move Europe – Evropa v pohybu

V roce 2008 proběhl již čtvrtý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Podniky soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky a Malé a střední podniky. Získaný titul je udělován na dobu 3 let.


 

Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2010

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlásilo pro rok 2010 již šestý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. V článku najdete plné znění vyhlášení soutěže i dokumenty potřebné pro podání přihlášky.


 

Ocenění Podnik podporující zdraví v roce 2007 již potřetí

V roce 2007 proběhl již třetí ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. Tato soutěž je organizována Státním zdravotním ústavem pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. V letošním roce byla soutěž rozšířena o kategorii Malé a střední podniky a jednotlivé závody. Dne 23. 10. 2007 byly v Kaiserštejnském paláci slavnostně oceněny společnosti, které splnily podmínky soutěže.


 

Ocenění Podnik podporující zdraví již podruhé

V roce 2006 proběhl již druhý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. Tato soutěž je organizována Státním zdravotním ústavem pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Dne 24. 10. 2006 byly v Kaiserštejnském paláci slavnostně oceněny společnosti, které splnily podmínky soutěže.


 

Podnik podporující zdraví – oceněné podniky za rok 2005

Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2005 byla vyhlášena hlavní hygienikem ČR v dubnu 2005, je organizována Státním zdravotním ústavem pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Dne 25. 10. 2005 byly v Kaiserštejnském paláci poprvé oceněny společnosti, které splnily podmínky této soutěže.


 
‹‹   Předchozí   1 2 3

Nahoru