Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » P » Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)....
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Poliomyelitida (přenosná dětská obrna). Poliomyelitis anterior acuta.


‹‹   Předchozí   1 2

Poliomyelitida v Tádžikistánu

K 29. dubnu 2010 hlásilo Ministerstvo zdravotnictví Tádžikistánu Světové zdravotnické organizaci (SZO) 171 případů akutních chabých paréz (AChP) včetně 12 úmrtí. Jedná se o onemocnění zaznamenaná od ledna 2010. Většina případů se vyskytla v průběhu posledních tří týdnů. Dosud u 32 onemocnělých byla v SZO Regionální Referenční Laboratoři pro polio v Moskvě metodami ELISA a RT-PCR prokázána přítomnost divokého polioviru typu 1 (WPV1). Laboratorní vyšetření dalších případů probíhají. 


 

Výskyt poliomyelitidy (přenosné dětské obrny) v Tádžikistánu

Informace Ministerstva zdravotnictví o výskytu poliomyelitidy v Tádžikistánu na základě údajů Světové zdravotnické organizace (WHO).


 

Dopis MZ ČR k surveillance akutních chabých paréz

Dopis MZ ČR z 15.2.2010 k surveillance akutních chabých paréz určený KHS a HS hl.m. Prahy iniciovaný pracovníky Odboru epidemiologie infekčních nemocí SZÚ vzniklý na podkladě materiálu poskytnutém těmito pracovníky.


 

Aktuální materiály pro jednotné vykazování případů akutních chabých paréz

ZPRÁVY EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2009; 18(6). Znění  článku včetně dotazníku pro jednotlivý případ ACHP podle požadavků SZO/EURO (od roku 2008), kódů pro ACHP/POLIO dotazník k jednotlivým případům podle požadavků SZO/EURO (od roku 2008) a seznamu klinických diagnóz (ICD).


 

Dotazník pro jednotlivý případ ACHP podle požadavků SZO/EURO (od roku 2008)

Příloha č. 1 k článku ve wordu ke stažení


 

Kódy pro ACHP/Polio dotazník k jednotlivým případům podle požadavků SZO/EURO (od roku 2008)

Příloha č. 2 k článku ve wordu ke stažení


 

Seznam klinických diagnóz podle mezinárodní klasifikace nemocí (ICD)

Příloha č. 3 k článku ve ke stažení


 

Poliomyelitida - eu "case" definice


 
‹‹   Předchozí   1 2

Nahoru