SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Veřejné zakázky a poptávky

Od 1.1.2013 bude zadavatel uveřejňovat veškeré dokumenty a informace týkající se výběrových řízení zejména na profilu zadavatele.


Veřejné zakázky jsou uveřejňovány na profilu zadavatele SZÚ:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSZU

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?cid=204538


Archiv předchozích let:

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8   Následující   ››

Dodávka souboru přístrojů

Podlimitní veřejná zakázka spolufinancovaná Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (projekt reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06119 s názvem: „Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence”). Zakázka je uveřejněna v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 343360 (uveřejněna dne 18.1.2013).


 

Dodávka zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého (ZOP 2012)

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s ustanoveními §§ 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.


 

Rekonstrukce laboratoře, šatny, a denní místnosti vč. vybavení

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky zpracovaná v souladu s ustanoveními §§ 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“)


 

Terénní šetření - Zdraví 2012

Státní zdravotní ústav v souladu s ustanovením § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, touto cestou vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Terénní šetření - Zdraví 2012" .


 

STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY – FÁZE II - rozhodnutí

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“) a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce, Integrovaný operační rogram (dále jen „IOP“), oblast intervence 3.2 – Služby v oblastiveřejného zdraví, výzva č. 2, verze 1.1 pro otevřené nadlimitní řízení podle ustanovení §§ 27 a násl. zákona o VZ.


 

Rekonstrukce elektroinstalace vč. přípojky NN, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v budově č. 28

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky zpracovaná v souladu s ustanoveními § 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“)


 

Rekonstrukce a vybavení místností č. 007 a 309 v Brně

    Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Dodávka 1 ks digitálního barevného kopírovacího stroje

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a v souladu s § 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Odstranění vhkosti u budovy


 

Dodávka 3 ks CO2 inkubátorů

  Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb - opakovaná výzva.


 

Rekonstrukce části kamenné opěrné zdi v areálu.

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s § 6  a 18 odst.3 zákona  č.137/2006  Sb.


 

Dodávka biologických inkubátorů

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb


 

Dodávka 1 ks analyzátoru nukleových kyselin a proteinů

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a v souladu s § 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Rekonstrukce části kamenné opěrné zdi v areálu

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.                          


 

Dodávka 3 ks CO2 inkubátorů

Zakázka je zrušena, vypsána nově!


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8   Následující   ››

Nahoru