SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Veřejné zakázky a poptávky

Od 1.1.2013 bude zadavatel uveřejňovat veškeré dokumenty a informace týkající se výběrových řízení zejména na profilu zadavatele.


Veřejné zakázky jsou uveřejňovány na profilu zadavatele SZÚ:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSZU

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?cid=204538


Archiv předchozích let:

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8   Následující   ››

Rekonstrukce kanalizace u budovy č.25

  Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.    


 

Dodávka zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s ustanoveními §§ 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění .


 

Rekonstrukce osvětlení topných kanálů

Výzva k podání cenové  nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Dodávka 1 ks analyzátoru NO/NO2/NOx

  Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

1 kus mycího a dezinfekčního automatu

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Pronájem tlakových lahví, dodávka plynů

  Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Zařízení pro měření a vyhodnocování lokální svalové zátěže

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.  


 

Rekonstrukce místností v budově č.5 - 203,204 a 109

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Recepční (informační) služba a Noční ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu

  Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Hodnocení vlivu hluku na zdraví obyvatel

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst. 3 zákona c. 137/2006 Sb.  


 

Pilotní ověření efektivity sběru dat v rámci monitorovacího systému antibiotické rezistence

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst. 3 zákona c. 137/2006  


 

Dodávka genetického analyzéru

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a v souladu s § 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.  


 

Dodávka bodypletysmografu

Veřejná zakázka malého rozsahu na Dodávku 1 ks celotělového bodypletysmografu.


 

New Epidat

Modernizace informačního systému hlášení infekčních nemocí (NEW EPIDAT)


 

Dodávka 1 ks automatizovaného počítače kolonií

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8   Následující   ››

Nahoru