SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Veřejné zakázky a poptávky

Od 1.1.2013 bude zadavatel uveřejňovat veškeré dokumenty a informace týkající se výběrových řízení zejména na profilu zadavatele.


Veřejné zakázky jsou uveřejňovány na profilu zadavatele SZÚ:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSZU

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?cid=204538


Archiv předchozích let:

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7 8   Následující   ››

Zajištění publicity projektů SZÚ

  Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - "Zajištění publicity projektů SZÚ spolufinancovaných z IOP z Evropského fondu pro regionální rozvoj"    


 

"Dodávka cyclerů"

Otevřené zadávací  řízení  podle zákona č.137/2006 Sb. na "Dodávku cyclerů".


 

Modernizace systému hodnocení zdravotních rizik chemických látek v ČR

Veřejná zakázka byla zrušena !


 

Dodávka souboru přístrojů

Veřejná zakázka vyhlášená formou otevřeného zadávacího  řízení  podle zákona č.137/2006 Sb. na "Dodávku souboru přístrojů".


 

Rekonstrukce místností č.328, 332 a 333 - opakované výběrové řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu  § 6 a18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.


 

Modernizace vybavení SZÚ- Vysoko účinný kapalinový chromatograf

Otevřené zadávací  řízení  podle zákona č.137/2006 Sb. na dodávku Vysoko účinný kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem umožňující fragmentaci do vyšších řádů (HPLC-MS/MS) .


 

Modernizace vybavení SZÚ-centrální monitoring teplot

  Státní zdravotní ústav vypisuje v rámci projektu "Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence" financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. na dodávku 2 ks centrálního monitoringu teplot s centrálou.  


 

Rekonstrukce místností č.328, 332 a 333 v budově č.23-zrušena

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu  § 6 a18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.


 

Modernizace vybavení SZÚ - izolátor nukleových kyselin.

  Státní zdravotní ústav vypisuje v rámci projektu "Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence" financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. na dodávku 1 ks izolátoru nukleových kyselin.  


 

Modernizace vybavení SZÚ - pulzní gelová elektroforéza.

  Státní zdravotní ústav vypisuje v rámci projektu "Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence" financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. na dodávku 1 ks pulzní gelové elektroforézy.  


 

Provádění komplexních úklidových prací

Veřejná zakázka na provádění komplexních úklidových prací, včetně speciální ochranné  dezinfekce, vyhlášená formou otevřeného zadávacího  řízení  podle zákona č.137/2006 Sb.


 

Rekonstrukce místnosti č.126 v budově č.11

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu  § 6 a18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.


 

Modernizace vybavení NRL - UV-VIS spektrofotometr

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu  § 6 a18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.  


 

Modernizace vybavení NRL - mikrovlnná pec

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu  § 6 a18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.


 

Modernizace vybavení NRL - spektrometr

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu  § 6 a18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb.


 
‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7 8   Následující   ››

Nahoru