SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení hygieny práce » Monitorování a výzkum vztahů pracovních...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Monitorování a výzkum vztahů pracovních podmínek a zdraví


 

Oddělení je garantem podstatné části subsystému VII „Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“.

· Oddělení se podílí významnou měrou na Monitoringu expozice faktorům pracovního prostředí a pracovních podmínek – Informačním systému kategorizace prací (KaPr).

· V rámci subsystému VII je oddělení zodpovědné za analýzu dat shromažďovaných v rámci „Registru osob profesionálně exponovaných karcinogenům (REGEX).

 

Nahoru