Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení hygieny práce » Monitorování a výzkum vztahů pracovních...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Monitorování a výzkum vztahů pracovních podmínek a zdraví


 

Oddělení je garantem podstatné části subsystému VII „Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“.

· Oddělení se podílí významnou měrou na Monitoringu expozice faktorům pracovního prostředí a pracovních podmínek – Informačním systému kategorizace prací (KaPr).

· V rámci subsystému VII je oddělení zodpovědné za analýzu dat shromažďovaných v rámci „Registru osob profesionálně exponovaných karcinogenům (REGEX).

 

Nahoru