Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » Surveillance ATB rezistence » Monitorování mobilní rezistence ke kolistinu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Monitorování mobilní rezistence ke kolistinu

mcr_gel.jpg Od ledna 2018 probíhá v Národní referenční laboratoři pro antibiotika (NRL pro ATB) ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou (VFU) Brno studie zabývající se detekcí genů mcr u kmenů rezistentních ke kolistinu.


 

Více o rezistenci ke kolistinu, studii a prvních výsledcích:

Pomorská K., Jakubů V., Zelendová M., Dolejská M., Žemličková H.: Záchyt plazmidy determinované rezistence ke kolistinu zprostředkované geny mcr v České republice. Zprávy CEM (SZÚ, Praha); 2018. 27(9): 219-222. Pomorská K., Jakubů V., Zelendová M., Dolejská M., Žemličková H.: Záchyt plazmidy determinované rezistence ke kolistinu zprostředkované geny mcr v České republice. Zprávy CEM (SZÚ, Praha); 2018. 27(9): 219-222. (94,63 KB)

 

 

 

Nahoru