Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro E. coli a shigely » Pracovníci » MVDr. Johana Kotiš - toho času na MD
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

MVDr. Johana Kotiš - toho času na MD

chlebovska.jpg


MVDr. Johana Kotiš
SZÚ-CEM, budova č. 2, 1.patro
tel.: 26708 2223
e-mail: johana.chlebovska@szu_cz

 

  • Přírodovědní analytik – diagnostik v  v NRL pro E. coli a shigely pod odborným dohledem Doc. MUDr. Martiny Bielaszewské, CSc..
  • Zabývá se laboratorní diagnostikou nákaz vyvolaných patogenními kmeny E.coli, shigelami a dalšími střevními bakteriemi (yersinie, vibria, ad.). U suspektních kmenů enterohemoragických E.coli zjišťuje produkci Shiga toxinů a dalších faktorů virulence fenotypovými a genotypovými metodami.
  • Dále se zabývá se sledováním přítomnosti genů kódujících faktory virulence u kmenů stafylokoků izolovaných z invazivního materiálu (především Pantonova-Valentinova leukocidinu). Zjišťuje produkci stafylokokových enterotoxinů, TSST-1, exfoliatinů a d.

  • toho času na MD

 

 

 

Nahoru