SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů... » Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii... » Nabídka prací
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nabídka prací


Nabídka služeb (druhy placených laboratorních prací) - expertízy

Laboratoř poskytuje/nabízí své služby v těchto oblastech:

  • Mikrobiologické zkoušky čistoty kosmetických přípravků a dalších předmětů běžného užívání
  • Testy účinnosti konzervace kosmetických přípravků (zátěžové testy)
  • Mikrobiologické zkoušky doplňků stravy a dalších speciálních druhů potravin
  • Zkoušky trvanlivosti potravin (z mikrobiologického hlediska) určených k přímé spotřebě
  • Stanovení koncentrace bakterií a plísní v ovzduší vnitřního a venkovního prostředí (školy, zdravotnická zařízení, administrativní budovy, sklady aj. )
  • Hodnocení výskytu bakterií a plísní na pevných površích – stěry zdí, výústění  klimatizace, fan-coilů, předmětů poškozených nevhodným skladováním nebo po haváriích (zatopením, zvlhnutím apod.)
  • Hodnocení technologií určených k eliminaci nebo redukci množství mikroorganismů v prostředí (technologie určené pro ovzduší nebo cílené na pevné povrchy)
  • Testování  antimikrobiálních vlastností materiálů a předmětů zajištěných specifickými látkami s antimikrobiálními účinky, včetně případů použití nanotechnologií – např. plasty, textilie, laky, podlahoviny, kuchyňské pracovní desky a další materiály podle přání zákazníka

K laboratorně získaným výsledků může být vypracován posudek s hodnocením bezpečnosti nebo rizika jako součást tzv. expertiz.

Pozn.: Výčet druhů prací není vyčerpávající, lze provést i další druhy vyšetření a testování. Konkrétní zadání je vhodné dohodnout přímo s jednotlivými VŠ pracovníky NRL (Ing. Vrkoslavová, RNDr.Špelina, Mgr. Marková, RNDr.Klánová (prostředí))

Nahoru