SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » Nanomateriály na pracovištích
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nanomateriály na pracovištích


Oddělení HECHLP → zpět


 

  • konzultace v oblasti ochrany zdraví na pracovištích s nanomateriály
  • účast na práci odborné skupiny pro vyráběné nanomateriály při OECD
  • přednášková a školící činnost pro odborné pracovníky v oblasti ochrany veřejného zdraví a pro další zájemce


Informace:


Aktuální poznatky o vlastnostech a využití vyráběných nanomateriálů, možnostech měření a hodnocení jejich profesionální expozice a možnostech kvalifikované intervence na pracovištích shrnuje článek Nanomateriály a ochrana zdraví na pracovištích (Mráz J.) v časopisu Praktický lékař  http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-clanek?id=34439.


 

Zpráva z konference

5. - 7. dubna 2011 se konala konference Risks associated with nanoparticles and nanomaterials , kterou pořádal Institut national de recherche et de sécurité (INRS) (Výzkumný ústav hygieny a bezpečnosti práce) v Nancy-Vandoeuvre. Byla první akcí v nově koncipované sérii INRS Occupational Health Research Conferences, které tato instituce zamýšlí pořádat i do budoucna. Spolupořadatelem konference bylo sdružení Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH).


 

Nahoru