Home » Centra » Oddělení biostatistiky » Národní referenční centrum pro analýzu...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat


Vedoucí NRC: RNDr. Marek Malý, CSc.

Kontakt: Tel.: 26708 2329, e-mail: marek.maly@szu_cz

Ing. Helena Šebestová, tel.: +420 607 057 810, e-mail: helena.sebestova@szu_cz
PhDr. Martin Gašpárek, tel.: 26708 2353/2487, e-mail: martin.gasparek@szu_cz

Charakteristika činnosti

Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat (NRC) zajišťuje celostátní provoz EpiDatu jako systému surveillance infekčních chorob v ČR a poskytování dat do celoevropských či celosvětových systémů (TESSy v ECDC, HFA ve WHO, aj.). Spolupracuje při vývoji nového informačního systému hlášení infekčních nemocí. NRC připravuje rutinní týdenní a měsíční pravidelné přehledy výskytu infekčních onemocnění, které jsou publikovány především v časopise Zprávy CEM na webových stránkách SZÚ. NRC dále v úzké spolupráci s dalšími pracovišti SZÚ připravuje jednorázové samostatné analýzy a informace pro MZ, KHS, pracoviště SZÚ a externí žadatele. NRC poskytuje datovou podporu zejména časopisu Zprávy CEM, odborným centrům SZÚ a národním referenčním laboratořím. Podílí se na publikacích, posterech a přednáškách pracovníků SZÚ doma i v zahraničí.

 

Nahoru