Home » Centra » Oddělení biostatistiky » Národní referenční centrum pro analýzu...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat


Vedoucí NRC: RNDr. Marek Malý, CSc.

Kontakt: Tel.: 26708 2329, e-mail: marek.maly@szu_cz

Ing. Helena Šebestová, tel.: +420 607 057 810, e-mail: helena.sebestova@szu_cz
Bc. Patrik Lenz, tel.: +420 267082 380, e-mail: patrik.lenz@szu_cz

Charakteristika činnosti

Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat (NRC) se podílí na tvorbě, provozu a rozvoji Informačního systému infekční nemoci (ISIN) jako systému surveillance infekčních chorob v ČR a poskytování dat do celoevropských či celosvětových systémů (The European Surveillance System v Evropském středisku pro prevenci a kontrolu nemocí, databáze WHO, aj.). NRC připravuje pravidelné přehledy výskytu infekčních onemocnění, které jsou publikovány především v časopise Zprávy CEM a na webových stránkách SZÚ. NRC dále v úzké spolupráci s dalšími pracovišti SZÚ připravuje jednorázové samostatné analýzy a informace pro Ministerstvo zdravotnictví, KHS, pracoviště SZÚ a externí žadatele. NRC poskytuje datovou podporu zejména časopisu Zprávy CEM, odborným centrům SZÚ a národním referenčním laboratořím. Podílí se na publikacích, posterech a přednáškách pracovníků SZÚ doma i v zahraničí.


NRC působí v rámci oddělení:
Oddělení biostatistiky

Nahoru