SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Národní referenční centrum pro kosmetiku
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční centrum pro kosmetiku

Vedoucí:   MUDr. Dagmar Jírová, CSc.   E-mail:  dagmar.jirova@szu.cz, kosmetika@szu.cz


Národní referenční centrum pro kosmetiku reprezentuje pracoviště se specializací v oboru kosmetologie, kosmetické chemie a experimentální a klinické toxikologie.
Provádí výzkumnou, referenční a expertizní činnost, vyvíjí a implementuje metody zkoušení kosmetických prostředků a dalších spotřebních výrobků.
Provádí laboratorní, instrumentální a klinické zkoušky k průkazu bezpečnosti a deklarované funkce u kosmetických prostředků. Identifikuje specifickou funkci aktivních a ochranných látek, které jsou součástí kosmetických prostředků s cílem ochrany a podpory zdraví. Důsledně implementuje a realizuje biologické zkoušky pomocí alternativních metod in vitro ve tkáňových kulturách jako náhradu konvenčních metod in vivo na zvířatech.
Metodicky vede odborné pracovníky orgánů ochrany veřejného zdraví a připravuje legislativu v oblasti kosmetických prostředků.
Vedoucí NRC reprezentuje ČR ve Stálém výboru Evropské Komise pro kosmetiku.
Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Informace a dokumenty:

Akreditace

Certifikáty kvality

 

Nahoru