Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Centrum podpory veřejného zdraví » Národní referenční centrum programů podpory...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční centrum programů podpory zdraví a prevence nemocí


 


Vedoucí:
MUDr. Marie Nejedlá

Kontakt: Tel.: 267 082 693 e-mail: marie.nejedla@szu_cz

 


Charakteristika činnosti

  • vytvářet informační databáze o doporučených intervenčních programech a metodikách v oblasti psychosociálních a behaviorálních determinant zdraví a prevence chronických neinfekčních nemocí s cílem zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a kvality života.
  • metodická a referenční činnosti, hodnocením efektivity preventivních postupů, vytváření metodologie postupů podpory zdraví a výchovy ke zdraví
  • spolupráce se zahraničními partnery a realizace grantů mezinárodních i výzkumných


 

Nahoru