SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Centrum podpory veřejného zdraví » Národní referenční centrum programů podpory...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční centrum programů podpory zdraví a prevence nemocí


 


Vedoucí:
MUDr. Marie Nejedlá

Kontakt: Tel.: 267 082 693 e-mail: marie.nejedla@szu_cz

 


Charakteristika činnosti

  • vytvářet informační databáze o doporučených intervenčních programech a metodikách v oblasti psychosociálních a behaviorálních determinant zdraví a prevence chronických neinfekčních nemocí s cílem zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a kvality života.
  • metodická a referenční činnosti, hodnocením efektivity preventivních postupů, vytváření metodologie postupů podpory zdraví a výchovy ke zdraví
  • spolupráce se zahraničními partnery a realizace grantů mezinárodních i výzkumných


 

Nahoru