SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro diagnostiku...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

Vedoucí: MUDr. Hana Zákoucká

syfilis.jpg Obr.: Treponema pallidum subsp. pallidum (imunofluorescence)

 

Laboratoř byla v roce 1965, pod vedením MUDr.J. Langera, pověřena referenční činností v oblasti diagnostiky syfilis pro celou ČSR. V letech 1970 až 2001 vedla referenční laboratoř MUDr. Magdalena Knappová.

 

 • konfirmační vyšetření vzorků sér (palsmy, liquoru apod.) s nálezem reaktivního výsledku screeningu syfilis
 • kontrolní vyšetření k vyloučení vrozené syfilis, k vyloučení relapsu po léčbě nebo reinfekce
 • spolupráce při zajištění surveillance syfilis v ČR s vazbou na EU (rada Registru pohlavních nemocí, ESSTI, ECDC)
 • pasáž referenčního kmene Treponema pallidum subsp. pallium, Nichols
 • metodické vedení laboratoří zabývajících se diagnostikou syfilis v ČR
 • příprava a hodnocení EHK sérologie syfilis
 • pregraduální a postgraduální příprava zdravotnických pracovníků
 • spolupráce s odbornými společnostmi ČLS JEP (mikrobiologie, epidemiologie, dermatovenerologie)
 • ověřování kvality in vitro diagnostických prostředků
 • aktualizace a vývoj nových metod diagnostiky syfilis
 • zavedení superkonziliárních molekulárně biologických diagnostických metod
 • novelizace doporučených standardních vyšetřovacích postupů

 

Průvodní list k vyšetření testy na syfilis a event. ke konfirmačnímu vyšetření Průvodní list k vyšetření testy na syfilis a event. ke konfirmačnímu vyšetření (110,63 KB)

 

 

 

Nahoru