SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci

Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025.


NRL pro dezinsekci a deratizaci

 

Vedoucí: RNDr. František Rettich, CSc.

 • řeší podle potřeby koncepční a legislativní problémy ochranné dezinsekce a deratizace
 • ověřuje vhodnost a testuje biologickou účinnost nových přípravků pro ochrannou dezinsekci a deratizaci, jako podklad pro povolení (registraci) těchto přípravků ve smyslu zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidů na trh, vhodné přípravky aktivně vyhledává, práce spojené s testy žadatelům účtuje
 • formou hospodářských smluv s českými i zahraničními výrobci, se podílí na vývoji nových přípravků pro ochrannou dezinsekci a deratizaci, u českých výrobců se podílí na výrobních kontrolách biologické účinnosti
 • na základě požadavků hlavního hygienika ČR a hygienické služby podle potřeby odborně zajišťuje dezinsekční a deratizační akce většího významu
 • sleduje účinnost dezinsekčních a deratizačních přípravků používaných v praxi z hlediska jejich kvality, morálního a technického stárnutí, výskytu rezistence apod., s výsledky seznamuje  hlavního hygienika ČR a hygienickou službu
 • monitoruje výskyt některých vektorů zvl. komárů (včetně sledování zavlečení invazivních druhů na území ČR)
 • spolupracuje s vědeckými, výzkumnými a odbornými pracovišti, jejichž činnost se týká dezinsekce a deratizace a podílí se na uplatňování výsledků jejich práce v hygienické praxi
 • shromažďuje dostupné odborné a vědecké informace a publikace týkající se ochranné dezinsekce a deratizace
 • závažné výsledky a poznatky ze své odborné činnosti publikuje v našich i zahraničních odborných časopisech a referuje o nich na našich i zahraničních odborných konferencích a seminářích
 • aktivně se podílí na odborných činnostech profesního Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR
 • podílí se na zajišťování odborné způsobilosti výkonných pracovníků v ochranné dezinsekci a deratizaci, ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • aktivně se podílí na pořádání vědeckých a odborných národních i mezinárodních konferencí a seminářů na aktuální témata ochranné dezinsekce a deratizace, které jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání pracovníků v ochraně veřejného zdraví
 • aktivně se podílí na vydávání odborného čs. časopisu „Desinfekce, dezinsekce, deratizace"

 

 

 

Nahoru